Konsumenträtt

Dina rättigheter som kund

Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd när du köper en vara eller tjänst av oss. Därför är det en självklar del i vårt arbete att se till att du som kund upplever en god service och en bra kvalitet på våra tjänster och produkter.

Om du inte är nöjd

Är det något vi har försummat eller upplever du att det finns någon del i vårt avtal med dig som vi inte uppfyllt? Hör av dig till oss via e-post:  kundtjanst@seom.se eller telefon: 08-623 88 00. Du kan också skicka in ditt klagomål via ett formulär. Då diarieförs ditt ärende och du får en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot ärendet. Inom 15 arbetsdagar besvarar vi sedan ditt ärende.

Känner du dig inte nöjd med det utfall som vår ärendehantering medför kan du gå vidare för att få ditt ärende prövat hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). På ARN:s webbplats finns möjlighet att göra en anmälan direkt eller skriva ut en blankett och fylla i den för hand. Vill du skicka brev till ARN är adressen: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Rådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren eller söka på energimyndigheten. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning om frågor främst kring el, solceller, gas och värme.