Pågående projekt

I både vår vision och affärsidé fastslås att vi ska bidra till utvecklingen av ett miljömässigt hållbart Sollentuna. Därför utvecklar, bygger och underhåller vi infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, fiber, tv, vatten och avfallshantering.

På den här sidan presenterar vi våra pågående projekt runt om i Sollentuna. Information om pågående störningar hittar du under Driftstatus.