Elavfall

Elektronik, lampor, sladdar och liknande kan innehålla farliga ämnen som våra värmeverk inte vill ha in. Dessutom ger du elektroniken en chans att återvinnas och förvandlas till ny elektronik när du sorterar ut det separat.

Du som bor i småhus kan samla ditt elavfall i en röd box som du kan köpa från oss. Hämtning en gång per år ingår. Flerbostadshus kan hyra en rullbur för att samla elavfall i. En hämtning per månad ingår.

Här finns skylt för vitvaror och elavfall som du kan skriva ut och sätta upp i miljörummet i fastigheten.

SEOM hämtar även kylskåp och frys i rimlig omfattning. Många butiker som säljer elektronik är skyldiga att ta emot elavfall, detta även om du inte köper något där. Kontakta respektive butik innan besök för information.

Du kan också lämna in ditt elavfall till den mobila återvinningscentralen och till Sörabs återvinningscentraler.