Elavfall

Elektronik, lampor, sladdar och liknande kan innehålla farliga ämnen som våra värmeverk inte vill ha in. Dessutom ger du elektroniken en chans att återvinnas och förvandlas till ny elektronik när du sorterar ut det separat.

Du som bor i småhus kan samla ditt elavfall i en röd box som du kan köpa från oss. Hämtning en gång per år ingår. Kontakta kundservice för att skaffa boxen.

Flerbostadshus kan hyra en rullbur för att samla elavfall eller skaffa behållare för lysrör, ljuskällor och batterier. En hämtning per månad ingår och tjänsten kan beställas via kundservice.

Här hittar du sopsorteringsskyltar för vitvaror och elavfall som du kan skriva ut och sätta upp i miljörummet i fastigheten.

Du som har gemensam sophämtning och platsbrist i miljörummet kan beställa ett så kallat minikit med mindre behållare för batterier, ljuskällor och lysrör.

SEOM hämtar även vitvaror, exempelvis kylskåp, frys, tvättmaskin, spis, torktumlare och spisfläkt i rimlig omfattning. För kunder i flerbostadshus med regelbunden hämtning sker tömning var 4:e vecka på måndagar. Vitvaran ska då finnas på plats klockan 6 på måndagen. Om entreprenören inte hinner med alla tömningar under måndagen kommer de istället tillbaka på onsdagen samma vecka och utför tömningen.

Många butiker som säljer elektronik är skyldiga att ta emot elavfall, detta även om du inte köper något där. Kontakta respektive butik innan besök för information.

Du kan också lämna in ditt elavfall till den mobila återvinningscentralen och till Sörabs återvinningscentraler.