Elavfall

Elektronik, lampor, sladdar och liknande kan innehålla farliga ämnen som våra värmeverk inte vill ha in. Dessutom ger du elektroniken en chans att återvinnas och förvandlas till ny elektronik när du sorterar ut det separat.

Insamling i småhus och flerbostadshus

Du som bor i småhus kan samla ditt elavfall i en röd box som du kan köpa från oss. Hämtning en gång per år ingår. Kontakta Kundservice för att skaffa boxen.

Flerbostadshus kan hyra en rullbur för att samla elavfall. Man kan också skaffa behållare för lysrör, ljuskällor och batterier. En hämtning per månad ingår och tjänsten kan beställas via Kundservice.

Du som har gemensam sophämtning och platsbrist i miljörummet kan beställa ett så kallat mini-kit med mindre behållare för batterier, ljuskällor och lysrör.

Egen inlämning av elavfall

Många butiker som säljer elektronik är skyldiga att ta emot elavfall, detta även om du inte köper något där. Kontakta respektive butik innan besök för information.

Du kan också lämna in ditt elavfall till den mobila återvinningscentralen och till Sörabs återvinningscentraler.

Batterier

Småbatterier lämnar du i ditt miljörum (om det finns behållare för batterier), på återvinningscentralen, i ett elreturskåp, till den mobila återvinningscentralen, i många butiker eller i batteriholkar. Klicka här för att se var närmsta batteriholk finns.

Bilbatterier lämnar du till återförsäljare eller till en återvinningscentral. Produkter med inbyggda batterier ska du lämna som elavfall på återvinningscentralen.

Vitvaror

SEOM hämtar vitvaror, till exempel kylskåp, frys, tvättmaskin, spis, torktumlare och spisfläkt, i rimlig omfattning utan kostnad.

För kunder i flerbostadshus med regelbunden hämtning sker tömning på måndagar var fjärde vecka (du kan se nästa tömning på Mina sidor). Vitvaran ska då finnas på plats klockan 06.00 på måndagen. Om entreprenören inte hinner med alla tömningar under måndagen kommer de istället tillbaka på onsdagen samma vecka och utför tömningen.

Du som bor i småhus kan beställa enstaka hämtning av vitvaror. Vitvaran hämtas normalt från tomtgräns i anslutning till platsen där sopkärlen töms. 

Beställ hämtning av vitvaror

Kryssa för den/de vitvaror som ska hämtas.

 

Sopsorteringsskyltar

Här hittar du sopsorteringsskyltar för vitvaror, elavfall, ljuskällor och batterier som du kan skriva ut och sätta upp i miljörummet i fastigheten.