Fettavskiljare

Vårt ledningsnät är dimensionerat för att avleda avloppsvatten från hushåll och företag men när större mängder fett släpps ut kan det leda till stopp i ledningar och pumpstationer.

Det är inte tillåtet att tillföra större mängder fett till det allmänna ledningsnätet för fastighetsägare. För att förhindra att större utsläpp av fett sker ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett abonnemang för kontinuerlig tömning. 

Det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig att se till lämplig fettavskiljare finns och att den underhålls enligt gällande regler. Om du har en fettavskiljare ska det anmälas till SEOM. Blankett för anmälan hittar du längst ner på den här sidan.

Här finns mer information om vilka verksamheter som behöver fettavskiljare och hur du ska gå till väga om du ska installera en sådan.