Jobba med oss

Två personer skakar hand med varandra.

Våra medarbetare är vår absolut viktigaste tillgång. Därför fokuserar vi på att alla våra anställda ska trivas hos oss och känna sig som en del av ett större sammanhang. Vi kan nämligen se att en nöjd och välmående medarbetare presterar bra och bidrar på ett positivt sätt till företagskulturen. Att varje medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid är självklart för oss och något vi aktivt arbetar för.

Vi har en hög tilltro till våra medarbetare och erbjuder både utmaning och ansvarstagande. Som medarbetare hos oss blir du coachad och uppmuntrad till att hitta dina egna lösningar och att utmana etablerade arbetssätt.

Våra värderingar

Vår värdegrund ARENA - Ansvar, Respekt, Engagemang, Nytta och Affärsmässighet - lägger grunden för allt vårt arbete, vår företagskulturkultur, våra kunders uppfattning om oss och inte minst för den interna gemensamma känslan. Vi tror att en gemensam värdegrund gör det enklare att fatta beslut och att det starkt bidrar till en gemensam strävan att nå vår vision ”Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart”.

Vi förenklar kundernas vardag och gör Sollentuna mer hållbart

Vi är Sollentunabornas egna energibolag och har alltid kundens och samhällets bästa i fokus. Hos oss jobbar drygt 100 medarbetare med att förse Sollentuna med el, värme och kyla, rent vatten, bredband och med att se till så att kommuninnevånarnas sopor tas om hand. Att verka för ett hållbart Sollentuna är vår vision. Överskott som genereras i verksamheten går tillbaka till kommunens olika verksamheter såsom skola, omsorg, naturvård och skötsel av gator och parker.