Spola rätt

Det enda som ska spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Annat som spolas ner kan orsaka stopp i avloppsledningar med risk för översvämning. Det skapar också problem i reningsverket – viket medför onödiga kostnader och i förlängningen kan leda till höjda avgifter för dig som kund. För att hålla både dina och de allmänna ledningarna i bra skick och undvika stopp rekommenderar vi att följa nedanstående råd.

Ett stort problem är att föremål som tops, tamponger och bomullsrondeller spolas ned och både kan orsaka stopp och medför stora mängder restavfall vid reningsverket. Ett annat problem är när miljöfarliga ämnen spolas ned i avloppet. Lacknafta, aceton och målarfärg och annat som innehåller starka kemikalier ska alltid hanteras som farligt avfall och lämnas till återvinningscentralen eller den mobila återvinningscentralen (MÅVC).

Hjälp oss stoppa fettpropparna!

När matolja, smör och stekfett hälls i avloppet bildas fettproppar när det kyls ned och stelnar. Det orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader.

Som tur är går det enkelt att förebygga fettpropparna. Små mängder matfett kan samlas upp med hushållspapper och sedan läggas i matavfallspåsen. Större mängder olja kan du samla i en pet-flaska och sedan lämna in till återvinningscentralen eller den mobila återvinningscentralen (MÅVC).

Hos SEOM på Knista gård finns miljötrattar att hämta som bilden här ovan. Tratten skruvas fast på pet-flaskan och gör det smidigt att samla oljan. När flaskan är full är det bara att lämna in den på återvinningscentralen eller MÅVC.