Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med planen är att beskriva hur elnätsföretaget och övriga berörda delar inom koncernen ska arbeta för att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden. I planen dokumenteras rutiner, riktlinjer och policys som företaget ska efterleva.

Så här jobbar vi med övervakningsplanen

Vi på SEOM ansvarar för att övervakningsplanen efterlevs. Det gör vi genom att kontinuerligt informera och utbilda vår personal kring de riktlinjer som gäller. De åtgärder som vidtas dokumenteras och samlas en gång per år i en rapport som skickas till Energimarknadsinspektionen. Den publiceras även här på hemsidan, är du nyfiken hittar du dem här nedan.

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan