Sälj din överskottsel

Producerar dina solceller mer el än du använder? Vi köper gärna överskottet av din elproduktion!

Vid vissa tillfällen kommer du som solelsproducent antagligen att producera mer el än ditt hushåll kan göra av med. Det kallas för överskottsel och den kan du sälja vidare till en elhandlare och tjäna pengar.

Timprisavtal på överskottsel

Vi köper din el till timpris. Det innebär att vi betalar det elpris som gäller den timme då du skickar ut överskottsel till elnätet. Din elmätare mäter exakt hur mycket som skickas ut på elnätet från din solcellsanläggning.

Får jag betala för den överskottsel jag säljer från mina solceller när det är negativa priser på el (minuspris)?

Under några få timmar om året uppstår minuspriser. Det sker när det produceras mer el än vi behöver. Framförallt är det elproduktion från vind och sol som är svår att prognostisera och styra. 

Den el du säljer till oss betalar vi timpris för. Det innebär i praktiken att du får betala för den el du säljer under timmar med negativa elpriser. Men, det innebär inte att du går back på den el du säljer till oss. Du får nämligen en skattereduktion om 60 öre/kWh och nätnytta om 7 öre/kWh. Det innebär en ersättning om totalt 67 öre/kWh för det elöverskott du säljer till oss. Väljer du att stänga av din solcellsanläggning under timmar med negativa elpriser går du miste om skattereduktionen och nätnyttan.

Hur mäts överskottselen?

När du installerar solceller kommer elnätägaren att, kostnadsfritt, byta ut din nuvarande elmätare till en dubbelriktad mätare. Den kan mäta både hur mycket överskottsel du kan sälja vidare, och hur mycket el du köper in om inte solcellerna räcker till.

Kontakta oss så hjälper vi dig att sälja din överskottsel!

 

Avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion