Sälj din överskottsel

Producerar dina solceller mer el än du använder? Vi köper gärna överskottet av din elproduktion!

Vid vissa tillfällen kommer du som solelsproducent antagligen att producera mer el än ditt hushåll kan göra av med. Det kallas för överskottsel och den kan du sälja vidare till en ehandlare och tjäna pengar.

Hur mäts överskottselen?

När du installerar solceller kommer elnätägaren att, kostnadsfritt, byta ut din nuvarande elmätare till en dubbelriktad mätare. Den kan mäta både hur mycket överskottsel du kan sälja vidare, och hur mycket el du köper in om inte solcellerna räcker till.

Kontakta oss så hjälper vi dig att sälja din överskottsel!

 

Avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion