Effektavgiften - så här funkar den

I Sollentuna har vi en effektavgift. Det är en del av elnätsavgiften och baseras på hur du utnyttjar elnätet. Effektavgiften uppmuntrar hushåll att sprida sin elanvändning över hela dygnet. När många använder elen samtidigt blir nämligen belastningen på elnätet väldigt hög. På helgfria vardagar kl 19-07 samt helger betalar du ingen effektavgift alls.

I den här filmen förklarar vi hur det funkar!

 

Om effektavgiften

Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. Om du har många elapparater igång samtidigt och dessutom kanske laddar elbilen eller tappar upp ett varmt bad vid samma tidpunkt blir effekten hög. Om du istället ser till att ha en jämnare elanvändning under en längre period blir effekten lägre. 

Avgift för effekten tas bara ut helgfria vardagar klockan 7-19. Effektavgiften beräknas i snitt på de tre högsta effekttimmarna under vardagar, per månad. Det betyder att du själv har möjlighet att påverka hur stor den blir. Till exempel: Om du av misstag laddar din elbil med full effekt från kl. 11 till kl. 14 en vardag så blir det troligtvis dessa timmar som effektavgiften beräknas på.

Under helger och röda dagar räknas inte toppar alls. 

Effektavgiften varierar över året. Under sommaren då belastningen på elnätet minskar sänks den. Under vinterhalvåret då belastningen är högre återgår den till normal nivå vilket innebär att elnätskostnaden ökar.

Tid på året Inkl. moms Exkl. moms

April – oktober 

61,46 kr/kW 49,17 kr/kW

November – mars 

122,92 kr/kW  98,33 kr/kW

Så här räknar vi ut effektavgiften

Med hjälp av timavläsning av din elmätare tar vi fram de tre högsta timmedel-värdena helgfri vardag mellan klockan 7-19 under en månad. Genomsnittet använder vi som underlag för att räkna fram effektavgiften. Om genomsnittet till exempel är 5,7 kW under perioden april-oktober då avgiften är 61,46 kr/kW och månad, blir effektavgiften 61,46x5,7=350,32 kronor. Under perioden november-mars blir effektavgiften istället 122,92x5,7=700 kronor.

Du kan själv se din förbrukning om du loggar in på Mina sidor.

Effektavgift för leverans över 200 Ampere

Kunder som har en leverans på över 200 A har en högsta abonnerad effektnivå. Effektavgift debiteras för hela det uppmätta effektuttaget. För uttag över abonnerad effektnivå debiteras även överuttagsavgift.

Lågspänning

Tid på året Exkl. moms  
 April – oktober 54  kr/kW och månad  
November – mars 108 kr/kW och månad  
Lägsta debiterbara effekt 25 kW/månad
Överuttag aktiv effekt 40 kr/kW och månad

Högspänning

Tid på året Exkl. moms  
April – oktober  46,85 kr/kW och månad  
November – mars  93,70 kr/kW och månad  
Lägsta debiterbara effekt 50 kW/månad
Överuttag aktiv effekt 40 kr/kW och månad
Överuttag reaktiv effekt 5 kr/kW och månad