Avfallshämtning före och under byggtid

Avfallshämtning före och under byggtid

Även under byggtiden uppstår det avfall som vi ansvarar för att hämta. Det handlar till exempel om matavfall och städsopor från byggbodar. Avfallsbehållare töms på plats där sopbilen har åtkomst till dem utanför byggområde.

Plats för tillfällig placering behöver stämmas av med oss via [email protected] innan behållare/kärl levereras. Detta för att säkerställa möjligheten till avfallshämtning. Samma krav på bland annat framkomlighet och vändmöjlighet gäller även vid sophämtning före och under byggtid.

Tillfällig plats för avfallshämtning för inflyttade hushåll/verksamheter under byggtid

Ibland behöver avfallshämtningen komma igång innan ordinarie miljörum är färdigställt. Tömning av avfallsbehållare sker då på plats utanför byggområdet, där sopbilen har åtkomst till dem.

Platsen för den tillfälliga placeringen behöver stämmas av med oss innan behållare/kärl levereras. Detta för att säkerställa möjlighet till avfallshämtning. Kontakta oss via [email protected] för mer information.

Även vid tillfällig placering av avfallskärl gäller samma krav på bland annat framkomlighet och vändmöjlighet för hämtbilen som vid permanent placering.