Avgifter

På den här sidan har vi samlat information om avgifterna för avfallshämtning i Sollentuna. Den kommunala avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad, vilket betyder att de avgifter som tas ut ska täcka alla kostnader och att SEOM inte får göra någon vinst.

Det lönar sig att göra rätt!

Du som bor i småhus kan direkt på fakturan se effekten av att sortera ditt avfall då du betalar mindre om du sorterar ut matavfall och förpackningar.

Du som bor i lägenhet betalar för avfallshanteringen via hyra eller månadsavgift och kan därför påverka avgiften genom att sortera ditt avfall.

Avfallsavgiften består av tre delar: Den fasta grundavgiften och två rörliga delar: tömnings- och viktavgiften.

  • Grundavgiften täcker bland annat kostnader för återvinningscentraler, hämtning av elavfall samt kundtjänst och information.
  • Tömnings- och viktavgiften täcker kostnader för själva sophämtningen och behandlingen av soporna.

Så vägs soporna

Sopkärlen vägs både före och efter tömning. Mellanskillnaden, det vill säga det avfall som tömts ur kärlen, är det som registreras, vilket betyder att du som kund inte behöver betala dubbelt för eventuellt fastfrusna påsar som blir kvar i kärlet. Tömningsavgiften är densamma oavsett om du ställer fram ett eller två kärl.

 Grundavgift - betalas en gång per år per lägenhet, hus eller verksamhet Inkl. moms Exkl. moms
 Småhus* (sorterat abonnemang)   525 420
 Småhus* (utan sorterat abonnemang)  1500 1200
Gemensamma kärl*** (sorterat abonnemang) 390 312
Gemensamma kärl*** (osorterat abonnemang) 775 620
Verksamheter (sorterat abonnemang) 435 348
Verksamheter (osorterat abonnemang) 1105 884

* Enskilda kärl, permanent boende (inkl. fritidshus), 1-3 hushåll, behovshämtning
** Småhus med beslut från kommunen om ändrat hämtställe
*** Fler än 3 hushåll och flerbostadshus, schemalagd hämtning istället för veckohämtning.

Behovshämtning för hushåll med enskilda kärl samt delat kärl för 2-3 hushåll.

Inkl. moms Exkl. moms
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat avfall:    
Osorterat hushållsavfall 7,0 5,60
Restavfall 4,0 3,20
Matavfall 1,0 0,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) * 10,0 8,0

Schemalagd hämtning för flerbostadshus, samfälligheter mer än 3 hushåll med gemensam hämtning samt verksamheter.

Inkl. moms Exkl. moms
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat avfall:    
Osorterat hushållsavfall 7,0 5,60
Restavfall 4,0 3,20
Matavfall 1,0 0,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 1 gång/vecka 7,0 5,60

Se avfallstaxan i sin helhet här.

Tilläggstjänster

 

Tjänst Pris ink. moms.
Lås till befintligt kärl inklusive montering och 1 nyckel. 1071
Lås till nytt kärl (ej utkört kärl) inklusive montering och 1 nyckel. 795
Lock i lock (extralock) inklusive montering på befintligt kärl. 494
Lock i lock (extralock) inklusive montering på nytt kärl (ej utkört). 217