Avgifter

På den här sidan har vi samlat information om avgifterna för avfallshämtning i Sollentuna. Den kommunala avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad, vilket betyder att de avgifter som tas ut ska täcka alla kostnader och att SEOM inte får göra någon vinst.

Det lönar sig att göra rätt!

Du som bor i småhus kan direkt på fakturan se effekten av att sortera ditt avfall då du betalar mindre om du sorterar ut matavfall och förpackningar.

Du som bor i lägenhet betalar för avfallshanteringen via hyra eller månadsavgift och kan därför påverka avgiften genom att sortera ditt avfall.

Avfallsavgiften består av tre delar: Den fasta grundavgiften och två rörliga delar: tömnings- och viktavgiften.

  • Grundavgiften täcker bland annat kostnader för återvinningscentraler, hämtning av elavfall samt kundtjänst och information.
  • Tömnings- och viktavgiften täcker kostnader för själva sophämtningen och behandlingen av soporna.

Så vägs soporna

Sopkärlen vägs både före och efter tömning. Mellanskillnaden, det vill säga det avfall som tömts ur kärlen, är det som registreras, vilket betyder att du som kund inte behöver betala dubbelt för eventuellt fastfrusna påsar som blir kvar i kärlet. Tömningsavgiften är densamma oavsett om du ställer fram ett eller två kärl.

Priser 2024

Avfallstaxan finns att läsa i sin helhet längst ned på sidan.

Grundavgift - betalas en gång per år per lägenhet, hus eller verksamhet Inkl. moms Exkl. moms
Småhus 640 512
Gemensamma kärl** 470 376
Verksamheter  840 672

* Enskilda kärl, permanent boende (inkl. fritidshus), 1-3 hushåll, behovshämtning

**  Flerbostadshus, samfälligheter eller fler än tre småhus med gemensam hämtning

Behovshämtning för hushåll med enskilda kärl samt delat kärl för 2-3 hushåll.

Inkl. moms Exkl. moms
Viktavgift restavfall kr/kg 6,0 4,80
Viktavgift matavfall kr/kg 1,0 0,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) * 11,0 8,80

Schemalagd hämtning för flerbostadshus, samfälligheter mer än 3 hushåll med gemensam hämtning samt verksamheter.

Inkl. moms Exkl. moms
Viktavgift restavfall kr/kg 6,0 4,80
Viktavgift matavfall kr/kg 1,0 0,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 1 gång/vecka 8,0 6,40

Priser hämtning av förpackningar

Avgift för regelbunden hämtning av förpackningar enligt tabellen nedan betalas per materialslag och hämtplats.

Avgift för hämtning av förpackningar, kronor per år (ink. moms):

Förpackningsmaterial

Varannan
vecka
eller mer
sällan

En gång per vecka

Två

gånger
per vecka

Tre
gånger
per
vecka

Fyra
gånger
per
vecka

Fem
gånger
per
vecka

Papper 0 4 875  14 690 25 350 39 000 58 500
Plast 0 4 875  14 690 25 350 39 000 58 500
Metall 4 875  14 690 25 350 39 000 58 500
Färgat glas 0 4 875  14 690 25 350 39 000 58 500
Ofärgat glas 4 875  14 690 25 350 39 000 58 500

Tilläggstjänster

Tjänst Pris ink. moms.
Lås till befintligt kärl inklusive montering och 1 nyckel 1071
Lås till nytt kärl (ej utkört kärl) inklusive montering och 1 nyckel 795
Lock i lock (extralock) inklusive montering på befintligt kärl 494
Lock i lock (extralock) inklusive montering på nytt kärl (ej utkört) 217
Matavfallspåse verksamheter 45 liter (20 stycken ) 401