Hembatteri

Har du solceller och funderar på att lagra din egenproducerade el för att använda när solen gått ner?

Ett hembatteri används för korttidslagring av el. Vanligtvis lagrar man egenproducerad solel från dagen som man använder på natten. Men det finns flera användningsområden. Du kan till exempel ladda batteriet med el från elnätet när elpriset är lägre och använda den när elpriset är högre. Du kan också sälja din lagrade el när elpriset är högt. Dessutom kan du med ett hembatteri jämna ut dina effekttoppar för att hålla effektavgiften nere. Om du väljer så kallad ödrift kan du bli självförsörjande på el vid strömavbrott. Det finns många val och möjligheter att tänka på inför en investering.

Flexibel elanvändning

Ett hembatteri ger dig möjlighet att använda el från elnätet mer flexibelt.

Elanvändningen i samhället ökar samtidigt som den förnybara elproduktionen, som är beroende av väder och vind, ökar. Det innebär att det blir allt viktigare att anpassa elanvändningen efter tillgången på el. Just nu pågår snabba förändringar av elmarknaden och inom en snar framtid kommer du att kunna få ersättning för att du sänker din förbrukning när efterfrågan på el är stor. Du kan också få extra ersättning för att du bidrar till balans i elnätet när du säljer egenlagrad el ut på elnätet. Genom att samla många elkunder som är med och bidrar med flexibel elanvändning, kan vi tillsammans hjälpas åt att förbättra balansen i elnätet. Detta kallas vanligtvis för balanstjänster eller stödtjänster.

Ekonomiskt stöd vid installation av hembatteri

Skattereduktion för installation av hembatteri fungerar på liknande sätt som ROT-avdraget där avdrag görs direkt på fakturan. Det innebär ett avdrag med 50 % och omfattar både arbets- och materialkostnader. Enligt Skatteverkets regelverk måste ett hembatteri vara kopplat till en nätansluten anläggning för egenproducerad förnybar el, såsom en solcellsanläggning på det egna hustaket, för att vara berättigad till ROT-avdrag. Skattereduktion inom ramen för grön teknik (solceller, energilagring och elbilsladdning) får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor per år och person.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig som installerar ett hembatteri i din privatbostad. Aktuella villkor och information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Investera i ett hembatteri – vad behöver jag tänka på?

 • Installatören av hembatteriet hjälper dig att dimensionera ditt hembatteri efter dina behov. Det kan vara värt att fundera över hur stort batteriet ska vara och om det ska vara utbyggnadsbart.
 • Serviskabeln som levererar ström till ditt hus klarar vanligtvis max 25 A, vilket påverkar batteriets maximala effekt. Kontakta oss om du vill ha reda på vad som gäller för just ditt hus.
 • Installatören av batteriet är ansvarig för att ta reda på vilka effekter ditt hus klarar av innanför din anslutningspunkt, alltså den punkt där elnätsägarens ansvar upphör.  Installatören gör en föranmälan som skickas till elnätsägaren innan installationen och en färdiganmälan när installationen är klar.
 • För att kunna lagra överskottet från dina egna solceller behöver du ha en hybridväxelriktare, en intelligent växelriktare. Om du redan har en växelriktare kan du komplettera med en hybridväxelriktare. Här kan det vara klokt att säkerställa att den är tillräckligt snabb och fundera på om du vill att växelriktaren ska kunna hantera ödrift. Ödrift innebär att ditt hus kan ha egen elförsörjning även vid ett strömavbrott på elnätet.
 • Elnätstariffen i Sollentuna har en låg fast del för att du som kund ska kunna påverka din egen elkostnad utifrån hur du använder elen. Ett eget hembatteri gör det lättare att anpassa din förbrukning utifrån elnätstariffen, förutsatt att batteriets styrning kan hantera den parametern.  

Hur kan jag använda hembatteriet, en sammanfattning:

 • Lagra egenproducerad solel från dagen för användning när solen gått ner.  
 • Lagra egenproducerad solel och sälja den till elnätet timmar då elpriset är högt.
 • Ladda hembatteriet med billig el från elnätet och använda den när elpriset är högt.
 • Ladda hembatteriet med billig el från elnätet och sälja den ut på elnätet när elpriset är högt. 
 • Jämna ut effekttopparna för att hålla effektavgiften nere.
 • Med en ödriftslösning kan du ha el även vid strömavbrott.

Sollentuna Elhandels erbjudande till dig som har ett hembatteri

Vi erbjuder produktionsavtal som innebär att du får ersättning baserat på timpriser när du skickar ut ditt överskott på elnätet från solceller eller hembatteri.

Vi arbetar med att utveckla samarbeten för smart styrning av flexibla resurser och aggregering för stödtjänster. Flexibel elanvändning kan ge extra ersättning.

Vi erbjuder i dagsläget inte hembatterier och kan inte ge råd om lönsamheten av en investering eller vilket hembatteri du bör välja. Med marknadens volatila och oförutsägbara elpriser är det svårt att beräkna hur lång återbetalningstiden är på ett hembatteri.

Hembatteri och elsäkerhet

Planerar du att installera ett hembatteri? På Elsäkerhetsverket hemsida får du tips och råd om vad du behöver tänka på för att din installation ska bli så säker som möjligt.