Fett och slam

Fett som rinner ut i avloppet stelnar när det svalnar i ledningarna och bildar fettproppar. Det kan leda till stopp som både kan bli besvärliga och kostsamma. Det kan dessutom skapa problem i avloppsreningsverket och våra vattendrag.

Jourtömning

För tömning av fettavskiljare, slamanläggning och matavfallstank utanför vår kundtjänts öppettider kan du kontakta vår entreprenör Cija Tank. Uppge att du ringer från Sollentuna och är kund hos SEOM.

Telefonnummer Cija Tank: 08-556 617 30

Fett från fettavskiljare

Du som fastighetsägare är ansvarig för att se till att din fastighet inte släpper ut mer fett än ett normalt hushåll. SEOM hämtar fett från fettavskiljare i kommunen med minsta intervall fyra gånger per år. Glöm inte att anmäla till oss och teckna ett abonnemang om du nyligen skaffat en fettavskiljare.

Här finns information om vilka verksamheter som behöver fettavskiljare.

Slam från enskilt avlopp

SEOM hämtar slam från enskilda avlopp, som regelbundet behöver tömmas för att fungera korrekt.

För enskilt avlopp krävs tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning. Du behöver därför kontakta dem om du vill installera en ny anläggning, byta ut din befintliga eller ta den ur bruk.

Om du tar din anläggning ur bruk ska den alltid sluttömmas. Fyll i blanketten Anmälan - uppsägning av enskilt avlopp och skicka den till oss.