Nya och tillfälliga elanslutningar

Någon håller i en orange elkontakt.

När du behöver en ny elanslutning eller är i behov av tillfällig byggström behöver du anlita en av Elsäkerhetsverket godkänd elinstallatör. Alla nya och tillfälliga elanslutningar, samt ändring av en befintlig elanslutning, kräver att elinstallatören skickar in en föranmälan till oss via foranmalan.nu. Föranmälan ska ske i god tid så att eventuella förstärkningar av distributionsnätet och servisledningar hinner utföras innan den nya installationen tas i bruk.

När vi fått in anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter och villkor för anslutningen. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet. Installationstid efter inlämnad färdiganmälan ligger normalt på mellan 2-6 veckor.

Prisuppgifter för nyanslutning till elnätet och för en tillfällig anslutning hittar du här.

När arbetet är slutfört, engångsavgiften är betald och när elinstallatören skickat in en färdiganmälan till oss via foranmalan.nu ansluts anläggningen till elnätet. 

Vem ansvarar för vad?

Det kan vara svårt att veta vem som ansvarar för vad när det gäller elanslutningar. Ibland ligger ansvaret hos oss på SEOM, ibland på dig som kund. Här får du reda på vad som gäller:

 • Grävning och återfyllning
  Du som kund ansvarar för både material och arbete. Det är viktigt att SEOMs anvisningar följs.
 • Rör för elkabel
  Rör kan du hämta hos oss på Knista gårds väg 12, arbetet ansvarar du själv för.
 • Dragtråd i rör
  Du som kund ansvarar för både material och arbete.
 • Elkabel
  Här ligger ansvaret för både material och arbete hos oss på SEOM.
 • Kabelindragning/koppling
  SEOM ansvarar för arbetet.
 • Byggströmsskåp
  Materialet ansvarar du som kund för.
 • Inkoppling på en av SEOM anvisad plats
  Vi på SEOM ansvarar för det arbetet.