Så här fungerar fjärrkyla

Illustration av fjärrkyleanläggning.

Fjärrkyla är ett resurssnålt och klimatsmart sätt att distribuera kyla. Vatten kyls på ett ställe som sedan distribueras ut till anslutna fastigheter där den genererar en behaglig inomhustemperatur.

Precis som fjärrvärme är fjärrkyla ett resurssnålt och klimatsmart sätt att skapa en behaglig inomhustemperatur. Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät till framförallt byggnader där många människor vistas, såsom kontor, sjukhus och butiker. Genom att fler användare delar på den kyla vi producerar centralt skapas en mer resurseffektiv lösning än om varje enskild fastighet producerar sin egen, vilket gör fjärrkylan till en riktig miljöhjälte.

Fjärrkylan i Sollentuna

Fjärrkylanätet täcker idag stora delar av centrala Sollentuna där fjärrkylan produceras med hjälp av kallt havsvatten från Edsviken. Under sommaren då vattnet överstiger +10 grader används grundvattnet, en grusås med ett 400 000 kubikmeter stort grundvattenmagasin, som vi under vintern sänkt temperaturen på till +3,5 grader. När det blir riktigt varmt ute och kylbehovet ökar ytterligare kompletterar vi med kylmaskiner och värmepumpar för att kunna leverera fjärrkyla i exakt rätt temperatur. Precis som fjärrvärmen levereras kylan till anslutna fastigheter via ett distributionsnät i marken. När det ”använda” kylvattnet sedan kommer tillbaka är temperaturen uppe i närmare +18 grader. Vattnet passerar genom kylväxlaren och processen börjar om från början.

Fjärrkylan produceras mer effektivt och hållbart jämfört med en lokal lösning för varje enskild fastighet. Vi återvinner överskottsvärme, vi nyttjar naturlig kyla från akvifären och Edsviken vilket innebär att vi använder mindre el för att producera den energivolym kyla som våra kunder använder.

Produktionsmix (klicka för större bild)

Produktionsmix fjärrkyla