Solceller

Vill du producera din egna förnybara el? Då kanske solceller kan vara något för dig. Med egen solelsproduktion vet du att din el kommer från en förnybar energikälla där inget förbrukas för gott. Dessutom generas inga utsläpp.

Vårt erbjudande

Tillsammans med vår samarbetspartner SVEA Solar erbjuder vi dig solcellspaket som vi skräddarsyr utifrån dina behov. Med våra smarta solcellspaneler där varje panel optimeras maximalt får du en säker elleverans. Panelerna är utformade så att de kan parallellkopplas vilket bland annat medför att de är mindre känsliga för skuggning och maximerar elproduktionen. Parallellkopplingen ger också en friare placering av panelerna på taket vilket gör att takarean används på ett smart sätt som ger ett estetiskt tilltalande utseende som går i linje med husets egen design.

Enkelt hålla koll på anläggningen

Du håller enkelt koll på din anläggning via en app som ger dig full tillgång till all information om din solelanläggning. Energiproduktionen presenteras i realtid och du har tillgång till historiska data. Du ser även hur din besparing ökar över tid samt den mängd koldioxidutsläpp som du med din solelanläggning besparar samhället. Du får dessutom information om vad varje solcellspanel levererar och upptäcker snabbt eventuella fel.

Överskottsel

Vi designar solelanläggningen så att den matchar din elanvändning. Den el du producerar använder du alltid i första hand själv. Men vid de tillfällen då anläggningen producerar mer el än vad du just då är i behov av kan du sälja överskottselen till din elhandlare. För att kunna göra det krävs ett särskilt avtal vilket vi hjälper dig teckna när du köper din solelanläggning av oss. Har du köpt din anläggning från någon annan men har Sollentuna Elhandel som elhandlare kan du kontakta oss så hjälper vi dig med ett avtal för överskottselen. När du säljer din överskottsel får du även betalt för din så kallade nätnytta, det är elnätsbolaget som betalar för det.

Är ditt hus lämpligt för solenergi?

Energi- och Klimatrådgivningen tillhandahåller solkartan där du kan se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solcellspaneler. Solkartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du en överskådlig bild av hur mycket sol som strålar in på ditt tak. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år.

Så här går det till

Om du är intresserad av att installera solceller på ditt tak gör du så här:

  1. Fyll i och skicka in en intresseanmälan till oss.
  2. Vi kontaktar dig för mer information och offert.
  3. När du godkänt offerten bokar vi tid för installation.

Klart!