Solceller

Solenergi är en förnybar källa av energi. Den avger ingen koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön – en viktig del för en hållbar framtid.

Genom att investera i solceller gör du inte bara ett bra val för miljön, det är även en ekonomiskt lönsam investering på sikt. På ungefär 8-13 år har du betalat av investeringen och då är din egenproducerade el helt gratis samtidigt som värdet på ditt hus har ökat tack vare sänkta driftskostnader.

Skräddarsytt just för dig

Tillsammans vår partner Svea Solar erbjuder vi dig en helhetslösning där du får ett skräddarsytt solcellspaket utifrån just dina behov och önskemål. Våra smarta solceller är utformade för att vara mindre känsliga för skuggning vilket maximerar elproduktionen och ger dig en säker elleverans. Tillsammans ser vi till att placeringen av solcellerna på ditt tak går i linje med husets egen design och blir estetiskt tilltalande. Anläggningen är helt underhållsfri.

Kolla solpotentialen för ditt tak

Energirådgivningens Solkarta kan du se hur mycket sol som når just ditt tak och hur mycket el du kan få ut av att ha egna solceller. 

Ha full koll på din solelsproduktion

Du håller enkelt koll på dina solceller via en app som ger dig all information du behöver om din solelsproduktion. I appen kan du bland annat se hur mycket el varje solcell producerar i realtid och historiskt, se vilka besparingar du gjort och den mängd koldioxidutsläpp som du besparar miljön med.

Få betalt för din överskottsel

Vid de tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad du behöver kan du sälja överskottet till din elhandlare. Vi hjälper dig att teckna det avtal som behövs för att få ersättning för överskottselen, oavsett om solcellerna är köpta från SEOM eller inte. Du får även ersättning av elnätsbolaget för ditt bidrag av el.

Så här går det till

Om du är intresserad av att installera solceller på ditt tak gör du så här:

  1. Gör en intresseanmälan. Skicka in en intresseanmälan till oss så tar vår samarbetspartner fram en skräddarsydd offert efter förutsättningarna för ditt tak.
  2. Invänta installation. Om allt känns bra kommer installatörerna hem till dig och bygger din anläggning. Just nu är väntetiden på en installation ca 4-6 månader.
  3. Få solklar koll i appen. Efter bara några dagar kan du börja producera din egen el, produktionen kan du följa i appen. Eventuell överskottsel kan du sälja till oss!
  4. Grattis! Du är nu din egen solelsproducent!

Ska du bygga nytt?

Du som bygger nytt småhus och vill få en offert på solceller kan använda dig av vårt gemensamma beställningsformulär för alla SEOM:s tjänster: