Teknisk handbok

Vår tekniska handbok för vatten och avlopp innehåller riktlinjer, krav och information till dig som är konsult eller entreprenör och verksam inom Sollentuna.

Läs handboken här.

r finns även ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen).

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att höra av dig till vår Kundservice.