Teknisk handbok

Vår tekniska handbok för vatten och avlopp innehåller riktlinjer, krav och information till dig som är konsult eller entreprenör och verksam inom Sollentuna.

Läs handboken här.

Här finns även ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen).

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att höra av dig till vår Kundservice.