Priser och villkor

Observera att samtliga priser anges inklusive moms, 25 %.

Elnätsavgift

Elnätsavgiften består av en grundavgift och en effektavgift. Grundavgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A) medan effektavgiften baseras på hur du utnyttjar elnätet. För att kunna räkna ut vilken avgift du ska betala läser vi av din elmätare varje timme, dygnet runt.

Grundavgift

Lägenhet i flerbostadshus utan elvärme, där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknas

Mätarsäkring Årsavgift
16 – 25 A 712,50 kr/år 

Övriga kunder

Mätarsäkring Årsavgift
16 – 25 A 1 530 kr/år     
35 A 2 678 kr/år
50 A 3 774 kr/år
63 A 4 590 kr/år
80 A 5 865 kr/år
100 A 7 268 kr/år
125 A 8 925 kr/år
160 A 11 475 kr/år
200 A 14 535 kr/år

Effektavgift

Effektavgiften tas endast ut helgfri vardag mellan klockan 7-19. Det betyder att du själv har möjlighet att påverka dess storlek. Ju mindre effektslukande apparater du använder vardagar mellan klockan 7-19, desto lägre blir effektavgiften. Avgiften är olika beroende på tid på året.

Tid på året Kronor per kW

April – oktober 

55,75 kr/kW

November – mars 

111,50 kr/kW

Så här räknar vi ut effektavgiften

Med hjälp av timavläsning av din elmätare tar vi fram de tre högsta värdena helgfri vardag mellan klockan 7-19 under en månad. Genomsnittet använder vi som underlag för att räkna fram effektavgiften. Om genomsnittet till exempel är 5,7 kW under perioden april-oktober då avgiften är 55,75 kr/kW och månad, blir effektavgiften 55,75x5,7=317,78 kronor. Under perioden november-mars blir effektavgiften istället 111,50x5,7=635,55 kronor.

Effektavgift för leverans över 200 Ampere
Kunder som har en leverans på över 200 A har en högsta abonnerad effektnivå. Effektavgift debiteras för hela det uppmätta effektuttaget. För uttag över abonnerad effektnivå debiteras även överuttagsavgift.

Lågspänning

Tid på året Kronor per kW
 april – oktober 61,25 kr/kW och månad
november – mars 122,50 kr/kW och månad
Lägsta debiterbara effekt 25 kW/månad
Överuttag aktiv effekt 50 kr/kW och månad

Högspänning

Tid på året Kronor per kW
april – oktober  53,13 kr/kW och månad
november – mars  106,25 kr/kW och månad
Lägsta debiterbara effekt 50 kW/månad
Överuttag aktiv effekt 50 kr/kW och månad
Överuttag reaktiv effekt 6,25 kr/kW och månad

Nya och tillfälliga elanslutningar

När du behöver en ny elanslutning eller är i behov av tillfällig byggström gäller särskild prislista.

Allmänna villkor