Priser och villkor

Elnätsavgift

Elnätsavgiften består av en grundavgift, en effektavgift och en energiavgift. Grundavgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A) medan effektavgiften baseras på hur du utnyttjar elnätet och energiavgiften på hur mycket el du använder. För att kunna räkna ut vilken avgift du ska betala läser vi av din elmätare varje timme, dygnet runt. 

Grundavgift

Lägenhet i flerbostadshus utan elvärme, där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknas

Mätarsäkring Årsavgift
16 – 25 A 712,50 kr/år (inkl.moms)

Övriga kunder

Mätarsäkring Årsavgift, inkl moms Årsavgift, exkl moms 
16 – 25 A   1 530 kr/år         1 224 kr/år
35 A   2 678 kr/år    2 142 kr/år
50 A   3 774 kr/år    3 019 kr/år
63 A   4 590 kr/år    3 672 kr/år 
80 A   5 865 kr/år    4 692 kr/år
100 A   7 268 kr/år    5 814 kr/år
125 A   8 925 kr/år    7 140 kr/år
160 A 11 475 kr/år    9 180 kr/år
200 A 14 535 kr/år  11 628 kr/år

Effektavgift

Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. Om du har många elapparater igång samtidigt och dessutom kanske laddar elbilen eller tappar upp ett varmt bad vid samma tidpunkt blir effekten hög. Om du istället ser till att ha en jämnare elanvändning under en längre period blir effekten lägre. 

Avgift för effekten tas bara ut helgfria vardagar klockan 7-19. Effektavgiften beräknas i snitt på de tre högsta effekttimmarna under vardagar, per månad. Det betyder att du själv har möjlighet att påverka hur stor den blir. Till exempel: Om du av misstag laddar din elbil med full effekt från kl. 11 till kl. 14 en vardag så blir det troligtvis dessa timmar som effektavgiften beräknas på.

Under helger och röda dagar räknas inte toppar alls. 

Effektavgiften varierar över året. Under sommaren då belastningen på elnätet minskar sänks den. Under vinterhalvåret då belastningen är högre återgår den till normal nivå vilket innebär att elnätskostnaden ökar.

Tid på året Inkl. moms Exkl. moms

April – oktober 

61,46 kr/kW 49,17 kr/kW

November – mars 

122,92 kr/kW  98,33 kr/kW

Så här räknar vi ut effektavgiften

Med hjälp av timavläsning av din elmätare tar vi fram de tre högsta värdena helgfri vardag mellan klockan 7-19 under en månad. Genomsnittet använder vi som underlag för att räkna fram effektavgiften. Om genomsnittet till exempel är 5,7 kW under perioden april-oktober då avgiften är 61,46 kr/kW och månad, blir effektavgiften 61,46x5,7=350,32 kronor. Under perioden november-mars blir effektavgiften istället 122,92x5,7=700 kronor.

Du kan själv se din förbrukning om du loggar in på Mina sidor.

Effektavgift för leverans över 200 Ampere

Kunder som har en leverans på över 200 A har en högsta abonnerad effektnivå. Effektavgift debiteras för hela det uppmätta effektuttaget. För uttag över abonnerad effektnivå debiteras även överuttagsavgift.

Lågspänning

Tid på året Exkl. moms  
 April – oktober 54  kr/kW och månad  
November – mars 108 kr/kW och månad  
Lägsta debiterbara effekt 25 kW/månad
Överuttag aktiv effekt 40 kr/kW och månad

Högspänning

Tid på året Exkl. moms  
April – oktober  46,85 kr/kW och månad  
November – mars  93,70 kr/kW och månad  
Lägsta debiterbara effekt 50 kW/månad
Överuttag aktiv effekt 40 kr/kW och månad
Överuttag reaktiv effekt 5 kr/kW och månad

Energiavgift 

Energiavgiften baseras på hur mycket el du förbrukar. Den kan du alltså själv påverka genom att använda mindre el. Energiavgiften ligger på 6,25 öre/kWh (5 öre/kWh exkl. moms). Från och med den 1 januari 2024 sänker vi energiavgiften med 1,25 öre/kWh till 5 öre/kWh (4 öre/kWh exkl. moms). 

Energiskatt

Energiskatt är en statlig skatt som läggs på din elnätsfaktura. Skatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Hur mycket energiskatt du betalar beror på var du bor. I Sollentuna är energiskatten 49 öre/kWh (39,2 öre/kWh exkl. moms). Från och med den 1 januari 2024 höjs energiskatten med 9,2 procent till 53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exkl. moms).

Nätnytta

Om du har solceller installerade har du rätt till nätnytta - en ersättning från oss som elnätsbolag för att du säljer din överskottsel till oss. Kontakta oss så hjälper vi dig att teckna ett produktionsavtal. Nätnyttan i Sollentunas elnät är 7,0 öre/kWh exkl. moms. Nätnyttan betalas ut på din elnätsfaktura. 

Nya och tillfälliga elanslutningar

När du behöver en ny elanslutning eller är i behov av tillfällig byggström gäller särskild prislista.

Allmänna villkor