Farligt avfall

Farligt avfall är allt avfall som kan skada människor och miljö, och måste sorteras ut separat. 

Våra förbränningsverk där hushållsavfallet bränns är nämligen inte anpassade att rena avgaser från farligt avfall, och det finns även risk för läckage från sopbil som komprimerar avfallet.

Vad räknas som farligt avfall?

Många produkter som vi använder i vår vardag innehåller kemikalier som är skadliga för människor och miljön. När du vill göra dig av med till exempel ett gammalt nagellack, målarfärg eller elektronik är det viktigt att du sorterar ut och lämnar in det som farligt avfall. Då hanteras det separat och man kan säkerställa att inte gifter släpps ut i naturen.

Vanliga exempel på farligt avfall är:

  • Sprayflaskor
  • Elektronik
  • Lustgaspatroner
  • Målarfärg
  • Tvättmedel, sköljmedel och rengöringsmedel
  • Insektsmedel
  • Olja
  • Mediciner (lämnas in till Apotek)

Använd Sörabs sorteringsguide här om du är osäker.

Var lämnar jag in farligt avfall?

Du kan lämna in farligt avfall till någon av Sörabs återvinningscentraler eller till vår mobila återvinningscentral som regelbundet stannar på flera platser i Sollentuna.

Röd box för småhusägare

Du som bor i småhus kan samla ditt farliga avfall i en röd box som du kan köpa från oss. Hämtning en gång per år ingår och tjänsten kan beställas genom vår kundtjänst.

Observera innehållet ska vara uppmärkt, får inte blandas och boxen får inte stå tillgängligt för obehöriga eller barn.

Gemensam hämtning för flerbostadshus

Ni som bor i flerbostadshus kan beställa gemensam hämtning av farligt avfall.

Det är viktigt att utrymmet där det farliga avfallet förvaras är godkänt av miljö- och byggnadsnämnden samt räddningstjänsten. Observera att farligt avfall  ska vara uppmärkt och förvaras oåtkomligt för barn. Det får heller inte blandas med andra typer av farligt eller icke-farligt avfall. 

Hämtning kan beställas genom vår Kundtjänst.