Farligt avfall

Farligt avfall är allt avfall som kan skada människor och miljö. Sådant är viktigt att sortera ut och lämna in separat. Våra förbränningsverk där hushållsavfallet bränns är nämligen inte anpassade att rena avgaser från farligt avfall, och det finns även risk för läckage från sopbil som komprimerar avfallet.

Exempel på farligt avfall är kemikalier, insektsmedel, bensin, olja, oljerester, färg och färgrester. Även i vanliga produkter som tvättmedel, sköljmedel och rengöringsmedel finns det kemikalier och klassas därför som farligt avfall. Om du är osäker, använd Sörabs sorteringsguide som du hittar här.

Gasbehållare är farligt avfall

Alla slags gasbehållare ska sorteras som farligt avfall och lämnas på återvinningscentralen. Dels för att de kan innehålla miljöfarliga ämnen, men också för att de kan explodera under hantering och är därför en fara för de som arbetar med vårt avfall. Gasbehållare kan till exempel vara spejburkar, heliumbehållare eller brandsläckare. Är du osäker var du ska slänga din behållare kan du gå in på SÖRAB och läsa mer. Vi tar emot farligt avfall på vår mobila återvinningscentral.

Du som bor i småhus kan samla ditt farliga avfall i en röd box som du kan köpa från oss. Observera innehållet ska vara uppmärkt, får inte blandas och boxen får inte stå tillgängligt för obehöriga eller barn. Hämtning en gång per år ingår och tjänsten kan beställas via kundservice.

Flerbostadshus kan beställa hämtning av farligt avfall förutsatt att avfallet förvaras i av miljö- och byggnadsnämnden samt räddningstjänsten godkänt utrymme, är i täta behållare, oåtkomligt för barn och andra samt uppmärkt med innehåll. Observera att farligt avfall inte får blandas med andra typer av farligt eller icke-farligt avfall. Hämtning kan beställas av kundservice.

Alla hushåll kan också lämna in farligt avfall till den mobila återvinningscentralen och till Sörabs återvinningscentraler.