Farligt avfall

Farligt avfall är allt avfall som kan skada människor och miljö. Sådant är viktigt att sortera ut och lämna in separat. Våra förbränningsverk där hushållsavfallet bränns är nämligen inte anpassade att rena avgaser från farligt avfall, och det finns även risk för läckage från sopbil som komprimerar avfallet.

Exempel på farligt avfall är kemikalier, insektsmedel, bensin, olja, oljerester, färg och färgrester. Även i vanliga produkter som tvättmedel, sköljmedel och rengöringsmedel finns det kemikalier och klassas därför som farligt avfall.

Du som bor i småhus kan samla ditt farliga avfall i en röd box som du kan köpa från oss. Hämtning en gång per år ingår.

Alla hushåll kan också lämna in farligt avfall till den mobila återvinningscentralen och till Sörabs återvinningscentraler.