Sponsring

Vi på SEOM, Sollentuna Energi & Miljö, har ett tydligt uppdrag och det är att jobba för ett hållbart Sollentuna. Det vill vi bland annat göra genom att stötta goda insatser för samhället.

Vi sponsrar föreningsliv, ideell verksamhet, skolor och förskolor som är villiga att göra en insats för ett miljömässigt hållbart Sollentuna. Kanske ska ni anordna en loppis, byta ut gammal lamparmatur, utbilda eller inspirera till en mer hållbar livsstil eller kanske har ni något annat projekt som bidrar positivt till miljön i Sollentuna. Då kan ni söka bidrag från oss. Ni som ansöker bor eller är verksamma i Sollentuna och bedriver självklart en seriös verksamhet.

Hur vi sponsrar

Vårt sponsorsarbete bygger på ett samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. Vi vill bland annat att den sponsrade ska genomföra den aktivitet vi valt att sponsra och engagera sina medlemmar, aktiva, elever eller kunder i aktiviteten. Det ska tydligt framgå att SEOM är sponsor.

Vi sponsrar insatser med som mest 10 000 kronor.

Ansökan

Du kan ansöka om sponsring två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vårens ansökningsperiod har löpt ut, men du är välkommen att ansöka till hösten!