Hållbarhet är en del av vår vision

Grön liten växt i jord. Svart bakgrund.

I både vår vision och affärsidé fastslås att vi ska bidra till utvecklingen av ett miljömässigt hållbart Sollentuna. Att följa vår ägare Sollentuna kommuns mål som ”den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser” går helt i linje med vårt hållbarhetsarbete.

SEOM har två övergripande hållbarhetsmål:

  • Vi ska tillhandahålla produkter och tjänster som hjälper våra kunder att leva hållbart.
  • Nettoutsläppen av växthusgaser i vår verksamhet ska vara noll senast år 2030.

Vårt hållbarhetsarbete

Att öka den miljömässiga hållbarheten är en viktig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar till exempel med att förbättra dagvattenreningen i Sollentuna, öka den lokala energiproduktionen med solceller, övergå till fossilfria fordon, hjälpa våra kunder att minska sin energiförbrukning och uppmuntra ökat återbruk och avfallssortering. 

Omslagsbild Hållbarhetsrapport och Ekonomisk redovisning 2023

Hållbarhetsrapport

Varje år tar vi fram en hållbarhetsrapport. I den beskrivs bland annat hur vi arbetar med miljömässig hållbarhet i vår verksamhet.

  • Läs 2023 års hållbarhets- och ekonomiska rapport här.
  • Tidigare års rapporter hittar du här.