Förpackningar och tidningar

Genom att sortera en förpackning på rätt sätt kan materialen användas för att producera nya produkter. Det minskar behovet av nya råvaror och sparar på jordens resurser. För att fler förpackningar ska tas till vara pågår nu en utbyggnad av insamlingen från hushåll.

De som producerar en förpackning ansvarar för att ta hand om och återvinna förpackningen när den använts. Nytt för 2024 är att det är kommunerna som ansvarar för insamlingen.

Beroende hur du bor samlas förpackningar in på olika sätt. Du som bor i flerbostadshus har ofta möjligheten att sortera dessa i ett miljörum medan du som bor i villa lämnar förpackningarna vid en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Fastighetsnära insamling till alla hushåll 2027

I Sollentuna ansvarar SEOM för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha insamling av förpackningar fastighetsnära. Just nu pågår en utredning om hur insamlingen från småhus ska se ut i Sollentuna.

Läs mer om fastighetsnära insamling av förpackningar, vilka entreprenörer som finns att anlita och avgifter här.

Återvinningsstationerna i Sollentuna

På återvinningstationerna som finns på flera platser i Sollentuna kan hushåll lämna in sina förpackningar. Mer information om var återvinningsstationerna finns och hur ofta de töms hittar du här. Där kan du även skicka in synpunkter på stationens skötsel.

Tidningar

Tidningar och returpapper (exempelvis reklamtryck, pocketböcker och skrivpapper) kan lämnas in till återvinning hos återvinningstationerna som finns runt om i Sollentuna. Det finns också ett antal insamlingsplatser för enbart tidningar och returpapper. Här kan du se var dessa finns placerade.

I många flerbostadshus finns också möjligheten att lämna in tidningar i gemensamma miljörum. Insamlingen ska då ske av en entreprenör som är godkänd av SÖRAB. Här kan du se vilka entreprenörer som finns.