Sortera ut dina förpackningar

Ju mer du sorterar ut dina förpackningar, desto lägre blir din avfallsavgift, eftersom mindre läggs i den vanliga soppåsen. Dessutom kan de tas till vara och bli till nya förpackningar.

När du köper en vara med förpackning så betalar du för att förpackningen ska tas omhand. Se därför till att förpackningen kommer tillbaka till producenterna och får en chans att återvinnas. 

Du kan lämna förpackningarna på en återvinningsstation, en återvinningscentral eller om du beställer hämtning via en godkänd entreprenör. Se Sollentunas återvinningsstationer och om hur du lämnar dina förpackningar här.

SEOM tar över ansvaret för förpackningsinsamling 2024

Efter ett beslut från regeringen kommer insamlingsansvaret för förpackningar övergå till kommunerna den 1 januari 2024. I Sollentuna innebär det att SEOM kommer ansvara för behållare för förpackningar som finns i miljörum och avfallsutrymmen. 

Syftet med lagändringen är att effektivisera insamlingen och sorteringen av förpackningar för att mer avfall ska kunna materialåtervinnas och behovet av nya råvaror minska..

Vem har ansvaret för returpapper?

Kommunen har ansvaret för hanteringen av returpapper. Det innebär att returpappret är ett kommunalt avfall och endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera det.

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm och skrivpapper. 

Fastighetsnära insamling av returpapper

Endast de entreprenörer som SÖRAB har godkänt (auktoriserat) får samla in returpapper från fastigheter i Sollentuna och på SÖRAB:s webbplats finns en lista över de entreprenörer som är godkända.

Offentliga behållare för returpapper

Information om var de offentliga behållarna är placerade finns på SÖRAB:s webbplats.

Läs mer på www.sorab.se/returpapper