Sortera ut dina förpackningar

Ju mer du sorterar ut dina förpackningar, desto lägre blir din avfallsavgift, eftersom mindre läggs i den vanliga soppåsen. Dessutom kan de tas till vara och bli till nya förpackningar.

När du köper en vara med förpackning så betalar du för att förpackningen ska tas omhand. Se därför till att förpackningen kommer tillbaka till producenterna och får en chans att återvinnas. 

Förpackningar av metall, plast, kartong, glas och även tidningar hämtas inte av SEOM. Dessa kan antingen lämnas av dig på en återvinningsstation, en återvinningscentral eller om du beställer hämtning via en godkänd entreprenör.

Se Sollentunas återvinningsstationer och om hur du lämnar dina förpackningar här.

Vem har ansvaret för returpapper?

Från den 1 januari 2022 har kommunerna ansvaret för hanteringen av returpapper. Det innebär att returpappret är ett kommunalt avfall och endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera det.

Sollentuna kommun och övriga kommuner i SÖRAB-regionen, har gett SÖRAB uppdraget för insamling och avsättning av returpapper. För dig som invånare och verksam i kommunen blir det ingen skillnad utan du kan fortsätta att återvinna ditt returpapper precis som tidigare. 

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm och skrivpapper. 

Fastighetsnära insamling av returpapper

Endast de entreprenörer som SÖRAB har godkänt (auktoriserat) får samla in returpapper från fastigheter i Sollentuna och på SÖRAB:s webbplats finns en lista över de entreprenörer som är godkända.

Offentliga behållare för returpapper

Information om var de offentliga behållarna är placerade finns på SÖRAB:s webbplats.

Läs mer på www.sorab.se/returpapper