Sortera ut dina förpackningar

Ju mer du sorterar ut dina förpackningar, desto lägre blir din avfallsavgift, eftersom mindre läggs i den vanliga soppåsen. Dessutom kan de tas till vara och bli till nya förpackningar.

När du köper en vara med förpackning så betalar du för att förpackningen ska tas omhand. Se därför till att förpackningen kommer tillbaka till producenterna och får en chans att återvinnas. 

Förpackningar av metall, plast, kartong, glas och även tidningar hämtas inte av SEOM. Dessa kan antingen lämnas av dig på en återvinningsstation, en återvinningscentral eller om du beställer hämtning via en godkänd entreprenör.

Se Sollentunas återvinningsstationer och om hur du lämnar dina förpackningar här.

 

Nytt från årsskiftet:
Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för hanteringen av returpapper. Det innebär att returpappret blir ett kommunalt avfall och endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera det.

Sollentuna kommun och övriga kommuner i SÖRAB-regionen, har gett SÖRAB uppdraget för insamling och avsättning av returpapper. Förhoppningen är att övergången ska gå så smidigt som möjligt för att invånare och verksamma i kommunen ska kunna fortsätta att återvinna sitt returpapper precis som tidigare. 

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm och skrivpapper. 

Fastighetsnära insamling av returpapper
Endast de entreprenörer som SÖRAB har godkänt (auktoriserat) kommer att få samla in returpapper från fastigheter i Sollentuna från och med 2022.

Fastighetsägare som i dag anlitar en entreprenör för insamling av returpapper från fastighet bör därför redan nu fråga sin entreprenör om denne har eller har för avsikt att ansöka om auktorisation hos Sörab. Om entreprenören blir godkänd är det bara att fortsätta med abonnemanget. På SÖRAB:s webbplats kommer det finns en lista över de entreprenörer som är godkända. 

Offentliga behållare för returpapper
Offentliga behållare för insamling av returpapper kommer fortsatt att finnas utplacerade i kommunen.

Information om var de offentliga behållarna är placerade finns från den 1 januari 2022 på SÖRAB:s webbplats.

Läs mer på www.sorab.se/returpapper