Konsumenträtt

Konsumentens rätt när det gäller el regleras främst i Sveriges ellag och i de Allmänna avtalsvillkoren för elbranschen. Utöver detta tillkommer Sollentuna Elhandels särskilda avtalsvillkor samt enskilda villkor för just den produkt du har köpt.

Allmänt om dina rättigheter

Det är viktigt för oss som elhandelsföretag att du som kund är nöjd när du köper en vara eller tjänst av oss. Därför är det en självklar del i vårt arbete att se till att du som kund upplever en god service och en bra kvalitet på våra tjänster och produkter.

  • Hos oss får samtliga kunder 100 procent förnybar el.
  • Vi har inga dolda avgifter utan redovisar öppet vår prissättning och det du betalar för.
  • Vi tillämpar inte oskäliga och för dig ofördelaktiga anvisningspriser.
  • Vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse på ditt elavtal.
  • Du får ett brev och ett erbjudande i god tid innan ditt avtal löper ut.
  • Om vi har missat att registrera ditt avtal har du rätt till kompensation för eventuella merkostnader.
  • Du alltid har 14 dagars ångerrätt, oavsett om avtalet tecknats på distans eller inte. För att utöva din ångerrätt fyller du i ångerformuläret, eller så kan du fylla i den blankett som följde med din avtalsbekräftelse och skicka in den till oss.
    Observera att i de fall elleveransen påbörjats innan ångerfristen löpt ut debiteras du det belopp som motsvarar den el du använt.

Fler rättigheter för dig som kund hittar du i de allmänna-  och i de särskilda avtalsvillkoren.

Klagomålshantering

Är det något vi har försummat eller upplever du att det finns någon del i vårt avtal med dig som vi inte uppfyllt? Hör av dig till oss via e-post kundtjanst@seom.se eller telefon 08-623 88 00.

Är du inte nöjd med svaret från kundtjänst du fylla i och skicka in ditt klagomål via det här formuläret. Då diarieförs ditt ärende och du får en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot ärendet. Inom 15 arbetsdagar besvarar vi sedan ditt ärende.

Extern rådgivning

Om du vill ha extern rådgivning hur du går vidare i en tvist kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå. De är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning om frågor som rör elmarknaden.