Konsumenträtt

Konsumentens rätt när det gäller el regleras främst i Sveriges ellag och i de Allmänna avtalsvillkoren för elbranschen. Utöver detta tillkommer Sollentuna Elhandels särskilda avtalsvillkor samt enskilda villkor för just den produkt du har köpt.

Allmänt om dina rättigheter

Det är viktigt för oss som elhandelsföretag att du som kund är nöjd när du köper en vara eller tjänst av oss. Därför är det en självklar del i vårt arbete att se till att du som kund upplever en god service och en bra kvalitet på våra tjänster och produkter.

  • Hos oss får samtliga kunder 100 procent förnybar el.
  • Vi har inga dolda avgifter utan redovisar öppet vår prissättning och det du betalar för.
  • Vi tillämpar inte oskäliga och för dig ofördelaktiga anvisningspriser.
  • Vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse på ditt elavtal.
  • Du får ett brev och ett erbjudande i god tid innan ditt avtal löper ut.
  • Om vi har missat att registrera ditt avtal har du rätt till kompensation för eventuella merkostnader.
  • Du alltid har 14 dagars ångerrätt, oavsett om avtalet tecknats på distans eller inte. För att utöva din ångerrätt fyller du i denna standardblankett som Konsumentverket tagit fram och skickar in den till oss.
    Observera att i de fall elleveransen påbörjats innan ångerfristen löpt ut debiteras du det belopp som motsvarar den el du använt. Du behöver också välja vilket elhandelsföretag du vill teckna elavtal hos istället. Om du inte gör ett aktivt val har din elnätsägare i uppgift att ge dig ett anvisat elhandelsföretag.  

Fler rättigheter för dig som kund hittar du i de allmänna-  och i de särskilda avtalsvillkoren.

Om du har synpunkter

Har du synpunkter på någon del i vårt avtal med dig eller kontakten du haft med oss? Hör i första hand av dig till oss via e-post:  [email protected] eller telefon: 08-623 88 00.

Är svaret som du har fått från vår kundtjänst inte tillfredsställande kan du fylla i och skicka in dina synpunkter via det här formuläret. Då diarieförs ditt ärende och du får en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot ärendet. Inom 15 arbetsdagar besvarar vi sedan ditt ärende. 

Känner du dig inte nöjd med det utfall som vår ärendehantering medför kan du gå vidare för att få ditt ärende prövat hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). På ARN:s webbplats finns möjlighet att göra en anmälan direkt eller skriva ut en blankett och fylla i den för hand. Vill du skicka brev till ARN är adressen: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Rådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning om frågor som rör elmarknaden.

Oseriös försäljning av elavtal via telefon och sms

Det finns aktörer som använder sig av oseriösa försäljningsmetoder vid försäljning av elavtal. Det handlar främst om att kunder har blivit uppringda av påstridiga försäljare som säljer elavtal med höga fasta avgifter och långa bindningstider. Vi har även kunder som fått ett sms och när de svarat på sms:et har det betraktats som en avtalsbekräftelse. I vissa fall har försäljarna uppgivit att man har ett samarbete med SEOM men det stämmer inte. Vi bedriver ingen form av telefonförsäljning.

Om du har blivit utsatt för oseriös försäljning av elavtal rekommenderar vi dig att göra en anmälan till Konsumentverket.

Anmäl till Konsumentverket | Konsumentverket