Byggvatten

SEOM erbjuder anslutning för byggvatten, alltså vattenförsörjning under begränsad tid när byggnation pågår. Här finns information om hur du går tillväga för att ansöka.

Byggvatten kan erbjudas via en befintlig eller nyupprättad anslutningspunkt. Vilket alternativ som är mest lämpligt för en fastighet avgörs av SEOM efter en anmälan om byggvatten har gjorts via blanketten Servisanmälan. När du ansökt om byggvatten ansvarar du för att bekosta anläggandet, grävning och framdragning, av den tillfälliga servisledningen till anslutningspunkt som SEOM anvisar.

Vid byggnation av större anläggningar kan byggentreprenören beviljas en tillfällig anslutning för användning av byggvatten. Lämpligt ställe för anslutning av byggvatten avgörs av SEOM.

Avgifter för byggvatten

Byggvattnet faktureras till fastighetsägaren i samband med att byggvattnet sätts på och beräknas genom schablon för förbrukad mängd vatten per lägenhet (bostadsenhet), motsvarande:

                             30m3 vatten/lägenhet för hela byggtiden

Priset för levererat vatten är enligt Sollentunas VA-taxa som du kan läsa här. I de fall där SEOM anser det lämpligt kommer vattenförbrukningen att mätas genom vattenmätare och den faktiskt brukade mängden vatten kommer att faktureras månadsvis.

Endast SEOM får öppna eller stänga ventiler

Behöver du stänga av eller sätta på vattnet via ventilen i gatan ska du kontakta SEOM för att boka in en tid för en drifttekniker att komma ut och utföra arbetet. Det är inte tillåtet att utföra en sådan åtgärd själv.

Gör så här för att ansöka om byggvatten

  • Ansök genom att fylla i en Servisanmälan och maila den till SEOM.
  • Förbered ledningen med kontrollerbar backventil och avstängningsventil inför att vi ska komma ut och sätta på vattnet.
  • Meddela SEOM när det är dags att sätta på vattnet.
  • Vi kommer sedan att fakturera er för den mängd vatten som beräknas nyttjas vid byggnationen som en engångsavgift.

Observera att kontrollerbar backventil och avstängningsventil ska vara monterade vid öppning av vatten. Om detta inte är monterat när SEOMs drifttekniker kommer ut kan fastighetsägaren bli debiterad för så kallat ”förgävesbesök” enligt gällande VA-taxa.

Vid avetablering och avstängning av vatten

  • När byggvattnet ska stängas av ska du kontakta SEOM för att säkerställa att anslutningen är korrekt proppad.
  • Boka uppsättning av permanent vattenmätare

Användning av byggvatten utan tillstånd

I de fall där byggvatten används utan att en servisanmälan har gjorts kommer SEOM informera fastighetsägaren/entreprenören att en byggvattenansökan ska skickas in inom en vecka. Om vi inte har fått någon återkoppling efter det kommer vi stänga av vattnet till berörd fastighet. Att olovligt ta vatten anses som stöld och kommer att polisanmälas.