För dig som redan är kund

En man skruvar i värmecentralen.

Visste du som värmer ditt hem eller arbetsplats med fjärrvärme att du bidrar till ett mer hållbart Sollentuna? Fjärrvärme är nämligen ett resurseffektivt och klimatsmart sätt att sprida värme till många.

Fjärrvärmen är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och utgör ungefär hälften av all uppvärmning av hus och fastigheter. Via fjärrvärme tar vi tillvara på det som blir över, som spill från skogen eller de sopor som inte blivit källsorterade och omvandlar det till hett vatten som leds ut till dig som fjärrvärmekund där det värmer din bostad eller arbetsplats. 

Vi hjälper dig

Som kund till oss kan du känna dig trygg med att vi finns till hands om du behöver hjälp eller undrar över något. Är du intresserad av att ta del av din exakta förbrukning och kostnader för fjärrvärmen eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Ombyggnad av undercentral

Om du behöver bygga om din undercentral är det bra om du använder formuläret nedan.

Anmälan för ombyggnad av undercentral

Tips och råd om din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmen sköter sig själv, men det kan vara bra att känna till hur anläggningen fungerar och vad du kan göra för att optimera driften. Här följer några tips som kan vara värda att tänka på:

 • Titta regelbundet till fjärrvärmecentralen så att det inte finns något läckage.
 • Kontrollera trycket i värmesystemet. I din manual står vilket tryck, som gäller för just din central. Det är normalt att trycket går ner lite under sommarhalvåret. Om du behöver lufta eller öka trycket gör du så här:
  1. Stäng av strömmen till centralen så att cirkulationspumpen stannar.
  2. Vänta en stund innan du luftar elementen.
  3. Öppna termostaterna fullt på varje element innan luftning. Vrid sedan tillbaka varje termostat till ursprungsläget.
  4. Öppna kranen för påfyllning av systemet och fyll på tills trycket når upp till normalt tryck för din central.
  5. Stäng av påfyllnadskranen och slå till sist på strömmen igen.