Elanläggningen

Någon ändrar läge på en av knapparna i elcentralen.

Elmätaren

Tack vare elmätaren vet du hur mycket el du använder. Med hjälp av fjärravläsning läses elmätaren av dygnet runt, årets alla dagar. Alla våra elmätare är dessutom anpassade för att kunna mäta elförbrukningen per timme för att passa dig med timprisavtal på elen.  Den kontinuerliga avläsningen gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning. Det gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning. Informationen som samlas in hittar du på Mina sidor.

Om du tittar på din mätare kan du få fram andra uppgifter än de du hittar på Mina sidor, såsom momentan förbrukning och spänningsnivå. Du kan i dokumenten nedan läsa hur du får fram dessa uppgifter på just din mätare.

För att säkerställa att din elmätare bibehåller en hög mätnoggrannhet är vi med i Det Nationella Stickprovet, vilket är energibranschens återkommande kvalitetskontroll av hushållselmätare. Kvalitetskontrollen genomförs genom att mätare väljs ut genom regelbundna stickprov och därefter kontrolleras. På så vis kan vi tidigt identifiera fel och se till att åtgärda det.

Elmätaren är den enda delen i din elanläggning som vi på SEOM äger.

Mätarsäkringar

Passdelen är det som bestämmer vilken storlek du kan ha.

  • Grå passdel = 16 Ampere
  • Blå passdel = 20 Ampere
  • Gul passdel = 25 Ampere

Om du behöver säkra upp från 16 eller 20 A till 25 A kan vi hjälpa dig till en kostnad av 750 kronor. Fyll i så fall i formuläret nedan så hör vi av oss till dig. Kom ihåg att det är den person i hushållet som står på elnätsavtalet som ska göra beställningen. Du kan också välja att anlita ett godkänt elföretag som då lämnar in en för- och färdiganmälan till oss.

Om du är i behov av högre än 25 A är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Beställning mätarsäkringsbyte

Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Läs mer om det här.