Därför är solceller en bra investering

Att ta tillvara på den energi som solen genererar är klimatsmart eftersom produktionen inte avger någon koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön. Solenergi är en av de bästa energikällor vi har - den finns överallt och är dessutom gratis.

När du installerar ditt solcellssystem blir du din egen producent av el. Förutom miljömässiga fördelar är det även bra för plånboken eftersom du med egen produktion inte påverkas av stigande elpriser. När anläggningen är avbetalad efter 8-13 år är elen som produceras av solcellerna i princip gratis!

Vad kostar solceller?

Priset för att installera en egen solcellsanläggning beror på storleken på ditt tak. Nedan kan du se prisexempel för ett nyckelfärdigt solcellssystem (före grön skattereduktion).

Takyta El som produceras Investeringskostnad
25 kvm 5 000 kWh 75 000 kr
50 kvm 10 000 kWh 115 000 kr
75 kvm 15 000 kWh 150 000 kr

Ovanstående prisexempel är ungefärliga och beräknade utifrån ett genomsnitt som kan ge en ungefärlig uppskattning av produktionsvolymer och investeringskostnad.

Ekonomiskt stöd vid installation av solceller 

Skattereduktion för installation av solceller fungerar på liknande sätt som ROT-avdraget där avdrag görs direkt på fakturan och innebär ett avdrag med 20% och omfattar både arbets- och materialkostnader. Skattereduktion inom ramen för grön teknik (solceller, energilagring och elbilsladdning) får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor per år och person.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig som installerar solceller på din privatbostad och för dig som installerar solceller på en näringsfastighet. Aktuella villkor och information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Ersättning för överskottsel

  • Den el som ditt solcellssystem producerar och som du inte använder själv kallas överskottsel, den elen kan du sälja till oss. Kontakta oss så hjälper vi dig att teckna ett produktionsavtal. Läs mer här.
  • Du har möjlighet att göra skatteavdrag på den överskottsel du producerar. Skatteavdraget uppgår till 60 öre/kWh och görs på din inkomstdeklaration. Högsta belopp av skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år).
  • Nätägaren betalar ut ersättning till dig för ditt bidrag av el till elnätet. Från och med 2023 är nätnyttan i Sollentunas elnät 7,0 öre/kWh exkl moms (tidigare 5,2 öre/kWh). Nätnyttan betalas ut på din elnätsfaktura.

Ökar värdet på villan

Visste du att solcellssystemet anses vara en förbättring av ditt hem och kan öka det totala värdet på din villa? Genom att installera solceller ökar du villans standard vad gäller energianvändning. Vill du ha ett intyg på att din villa är energisnål kan du kan anlita en certifierad energiexpert för att genomföra en energibesiktning.

Säker solcellsanläggning

Planerar du att installera en solcellsanläggning hemma? På Elsäkerhetsverket hemsida får du tips och råd om vad du behöver tänka på för att din installation ska bli så säker som möjligt