Därför är solceller en bra investering

Att ta tillvara på den energi som solen alstrar är klimatsmart eftersom produktionen inte avger någon koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären negativt. Solenergi är en av de bästa energikällorna vi har. Den finns överallt och är dessutom gratis.

När du installerar din solelanläggning producerar du din egen elektricitet. Förutom miljömässiga fördelar är det även bra för plånboken eftersom du med egen produktion inte påverkas av de förväntat stigande elpriserna. När anläggningen är avbetalad efter 8-13 år är elen som produceras i anläggningen i princip gratis!

Nattetid, vintertid och under de dagar då solinstrålningen inte är så hög har du förmodligen ett större elbehov än vad din anläggning producerar. Då behöver du köpa el från det allmänna nätet. Läs om vårt erbjudande.

Ökar värdet på villan

Visste du att solelanläggningen anses vara en förbättring av ditt hem och kan öka det totala värdet på din villa? Genom att installera solcellspaneler ökar du villans standard vad gäller energianvändning. Du har möjlighet att genomföra en energibesiktning och få ditt hem energicertifierat. Det är ett intyg på att din villa är ett energisnålt boende.