Därför är solceller en bra investering

Att ta tillvara på den energi som solen genererar är klimatsmart eftersom produktionen inte avger någon koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön negativt. Solenergi är en av de bästa energikällor vi har - den finns överallt och är dessutom gratis.

När du installerar ditt solcellssystem blir du din egen producent av el. Förutom miljömässiga fördelar är det även bra för plånboken eftersom du med egen produktion inte påverkas av stigande elpriser. När anläggningen är avbetalad efter 8-13 år är elen som produceras av solcellerna i princip gratis!

Styr din elförbrukning och minska kostnaderna

Med hjälp av vår app har du koll på hur och när dina solceller producerar el och kan styra din elförbrukning efter det. Använder du din el smart och exempelvis startar diskmaskinen och tvättmaskinen då dina solceller producerar som mest har du möjlighet att sänka dina elkostnader. 

Ökar värdet på villan

Visste du att solcellssystemet anses vara en förbättring av ditt hem och kan öka det totala värdet på din villa? Genom att installera solceller ökar du villans standard vad gäller energianvändning. Du har möjlighet att genomföra en energibesiktning och få ditt hem energicertifierat. Det är ett intyg på att din villa är ett energisnålt boende.