Därför är solceller en bra investering

Vit villa med solceller monterade på taket.

Att ta tillvara på den energi som solen genererar är klimatsmart eftersom produktionen inte avger någon koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön. Solenergi är en av de bästa energikällor vi har - den finns överallt och är dessutom gratis.

När du installerar ditt solcellssystem blir du din egen producent av el. Förutom miljömässiga fördelar är det även bra för plånboken eftersom du med egen produktion inte påverkas av stigande elpriser. När anläggningen är avbetalad efter 8-13 år är elen som produceras av solcellerna i princip gratis!

Prisexempel för ett nyckelfärdigt solcellssystem (före ROT-avdrag)

Takyta El som produceras Investeringskostnad
30 kvm 5 000 kWh 100 000 kr
60 kvm 10 000 kWh 165 000 kr
90 kvm 15 000 kWh 210 000 kr

Ovanstående prisexempel är ungefärliga och beräknade utifrån ett genomsnitt som kan ge en ungefärlig uppskattning av produktionsvolymer och investeringskostnad.

Styr din elförbrukning och minska kostnaderna

Med hjälp av vår app har du koll på hur och när dina solceller producerar el och kan styra din elförbrukning efter det. Använder du din el smart och exempelvis startar diskmaskinen och tvättmaskinen då dina solceller producerar som mest har du möjlighet att sänka dina elkostnader. 

Ökar värdet på villan

Visste du att solcellssystemet anses vara en förbättring av ditt hem och kan öka det totala värdet på din villa? Genom att installera solceller ökar du villans standard vad gäller energianvändning. Du har möjlighet att genomföra en energibesiktning och få ditt hem energicertifierat. Det är ett intyg på att din villa är ett energisnålt boende.