Din sophämtning

Genom att sortera ditt hushållsavfall på rätt sätt kan du göra en stor insats för miljön i vardagen. Du påverkar även din avgift eftersom avfallstaxan i Sollentuna är viktbaserad; ju mindre avfall vi behöver hämta betyder lägre avgift för dig.

Det mesta i din soppåse kan sorteras ut antingen som förpackningar eller matavfall. Eftersom kostnaden för hämtning av matavfall är lägre per kilo, och förpackningar är gratis att återvinna, kommer din plånbok att tacka dig. Läs mer om olika sorters avfall och hur det ska återvinnas och hanteras i menyn till vänster.

Behovstömning

Enskilda hus (ej brf:er och hyresrätt) har i regel behovstömning i Sollentuna. Ditt kärl töms då när du själv önskar, högst en gång per vecka. När du vill få kärlet tömt ska du som fastighetsägare senast klockan 06:00 på tömningsdagen ha ställt ut kärlet på ett tydligt sätt så att chauffören kan se att tömning önskas. Avgiften för tömning är densamma oavsett om du ställer fram ett eller två kärl (avfall och/eller restavfall).

Informationen om när ditt område har tömning hittar du på Mina sidor. Plats för tömning är i regel där fastigheten angränsar till kommunal mark om inte annat har överenskommits eller beslutats.

Du som bygger nytt småhus och vill beställa sophämtning kan även använda dig av vårt gemensamma beställningsformulär för alla SEOM:s tjänster.

Vi behöver din anmälan för nytt sopabonnemang senast tre veckor innan önskad start. Blanketter mejlas till kundtjanst@seom.se

Som kommunalt avfall och avfall med kommunalt ansvar räknas avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.