Vintertips för sophämtning

Genom några enkla knep kan du se till att din sophämtning fungerar riktigt bra trots att det är kallt ute. Tänk på att skotta och sanda så att sopbilen kan nå ditt kärl när det är snö på marken och att påsarna lossnar vid tömning.

  • Låt den fulla påsen frysa på (till exempel i en hink ute eller utanför dörren) innan den läggs i kärlet. Om påsen redan är fryst när den läggs i kärlet minskar risken för fastfrysning.
  • Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.
  • För att undvika att matavfallet fryser fast i kärlet kan duockså veckla ut en oanvänd matavfallspåse som är godkänd av SEOM och lägga det i botten av kärlet. 
  • Lossa påsarna från kärlens kanter med lämpligt verktyg om de har frusit fast.
  • Låt kärlet tina i exempelvis garageutrymmet innan hämtning.
  • Töm kärlet tillräckligt ofta.