Din sophämtning

  • Senast granskad:

Bor du i en villa eller ett radhus i Sollentuna har du ett abonnemang för sophämtning hos oss. Själva sophämtningen utförs av vår upphandlade entreprenör Urbaser AB. Här finns information om din sophämtning.

Avgifter

Du som bor i småhus betalar din sopavgift via faktura. Om du bor i flerbostadshus ingår den alltid i hyran eller i månadsavgiften.

Sopavgiften består av tre delar.
En fast del: Grundavgiften och två rörliga delar: tömnings-och viktavgiften.

Det innebär att du kan påverka sopavgiften genom att påverka mängden avfall som läggs i kärlet för hushållsavfall. Med matavfallsinsamling och källsortering av förpackningar, tidningar/returpapper mm. minskar mängden avfall och därmed behovet av tömning.

Tömningsavgiften styrs av ditt behov

Småhus med enskilda sopkärl har behovshämtning. Behovshämtning innebär att du själv avgör vilka veckor (på aviserad veckodag) du väljer att dra ut ditt kärl för tömning och att du endast betalar tömningskostnad för de tillfällen som ditt hushållsavfall töms.

När du ställer ut båda dina kärl vid samma tillfälle (grönt och brunt) betalar du endast en tömningsavgift. 

Viktbaserad avfallstaxa för hushållsavfall

Med ökad matavfallsinsamling, källsortering av förpackningar/tidningar och returpapper kan du också styra din egen avfallskostnad. Ju mindre du slänger och ju mer du sorterar – desto billigare blir det!

Abonnemang för hushållsavfall

Vi erbjuder följande abonnemang:

Sorterat abonnemang

Du har ett grönt kärl för brännbart restavfall och ett brunt 140 liters kärl för matavfall.

Det gröna 190 liters kärlet för brännbart restavfall är det vanligaste valet, men det finna andra storlekar.

Osorterat abonnemang

Du har ett grönt kärl. I det slänger du både ditt matavfall och ditt brännbara restavfall.

Beställa eller säga upp ett abonnemang

För att beställa, ändra eller säga upp ett abonnemang för sophämtning kontaktar du SEOMs kundtjänst.

Länk till kontaktformulär till SEOMs kundtjänst.

Flyttar du in i en samfällighetsförening så kontakta din styrelse. Många föreningar har ordnat med gemensam hämtning av hushållsavfall. 

Egen varmkompost

Om du vill kompostera ditt matavfall och självomvandla ditt matavfall till jordförbättringsmedel behöver du själv köpa behållaren och ansvara för skötselns av den. Tänk på att du måste anmäla varmkompost till Miljö- och byggnadskontoret.

Viktigt! Du får inte lägre grundavgift genom att kompostera matavfallet själv. För att få lägre grundavgift måste matavfallet regelbundet sorteras ut i brun matavfallskärl.

 Länk till blankett för att anmäla varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sophämtning

Hämtning av dina sopor sker på aviserad veckodag, måndag till fredag, året runt.

Flerbostadshus kl. 7-17
Småhus kl. 6-21
Trädgårdsavfall kl. 6-21

Bor du i småhus, ställ gärna ut kärlen dagen innan aktuell hämtdag för att säkerställa att kärlet töms.

För fastigheter med gemensamma kärl samt verksamheter, gäller schemalagd hämtning med minimum hämtning en gång per vecka.

Sophämtning under helgdagar

Vår entreprenör hämtar avfall från hushåll måndag till fredag, även "röda" dagar.

Rengör ditt sopkärl

Det är fastighetsägarens ansvar att rengöra sina sopkärl.

Regelbunden rengöring minskar problem med dålig lukt och flugor sommartid och fastfrysning av påsar vintertid. Antingen väljer du att rengöra kärlen själv, eller så kan du anlita en entreprenör för tvättning. 

Förslag på entreprenörer: 

TTS Trädgård & Sanering, tts.toprak@telia.com.
Miljöhuset i Stockholm AB, http://miljohuset.info/karltvatt/

Fler entreprenörer finns att hitta på internet.