Trädgårdsavfall

  • Senast granskad:

Trädgårdsavfall kan antingen lämnas till återvinningscentralen, komposteras eller hämtas där du bor, med säsongshämtning av trädgårdsavfall.

Lämna trädgårdsavfall

På Hagby eller Smedby ÅVC kan hushåll lämna trädgårdsavfall utan extra avgift.

Invasiva växter

Invasiva växter som lupin, parkslide, jättebjörnloka, gul skunkkalla och vresros är ett stort problem i vår natur. Sådana ska absolut inte läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall.

Hagby återvinningsanläggning har en särskild container avsedd för invasiva växter. Dessa måste lämnas i väl förslutna sopsäckar.

Ihopsamlande, förflyttning och transport av växtavfall är högriskaktiviteter vad gäller spridning av invasiva främmande växter. Särskilt stor risk är det om du fraktar dessa växter med öppen släpkärra. Håll därför växterna i slutna sopsäckar hela tiden.

Förutom att lämna de vid Hagby återvinningsanläggning kan du även blöta ned plantor hemma och lägga dem i en sluten sopsäck för att ruttna. En ännu mer säker och effektiv metod är att bränna upp de borttagna växtdelarna och fröställningarna.

Schemalagd hämtning i kärl

Inför tömning tänk på

  • Ställ ut kärlet på hämtningsdagen redan kl. 06 om du vill ha det tömt.
  • Kärlet ska placeras vid tomtgränsen eller där bilen kan stanna.
  • Hjulen och handtaget som man flyttar kärlet med ska vara vänt ut mot gatan.
  • Överlasta inte kärlet. En bra tumregel är att du själv ska orka dra kärlet. En 10-liters hink med fallfrukt väger cirka 8-10 kg. Om du har mycket fallfrukt kan du dela upp det på flera hämtningar eller själv lämna det på återvinningscentralen.
  • Väl rengjorda kärl förebygger risk för fastfrysning i kärlet under tidig vår och sen höst.
  • Kontrollera före tömning att avfallet inte är fastfryset, och vid behov hacka loss avfallet.

Hämtning i container

Fastighetsägare med större mängder trädgårdsavfall kan beställa hämtning i container. Till exempel finns en tillfälligt utställd container på 10 kbm för 1 150 kr inkl moms, då ingår utställning och hemtagning av container efter tre dagar samt behandlingsavgift. Tjänsten finns tillgänglig att beställa endast under perioden april till november.

Hemkompostering trädgårdsavfall

Fastighetsägare har också möjlighet att kompostera trädgårdsavfall på tomten.