Arbete på fjärrvärmenätet (Skyttevägen/Rudbecksväg)

  • Starttid
  • Sluttid
  • Fjärrvärme
  • Planerat driftavbrott

Vi utför ett planerat arbete på fjärrvärmenätet. Under arbetet kommer fjärrvärmen till några fastigheter på Skyttevägen och Rudbecks väg att stängas av. Kunder som berörs av avstängningen har blivit informerade om detta . Avstängningen beräknas pågå mellan 8.00 tisdagen den 14 maj till klockan 8.00 onsdagen den 15 maj.

I höst genomför vi ett omfattande arbete på fjärrvärmenätet för att byta ut den gamla huvudledningen som förser Kärrdal, Edsberg och Sjöberg med fjärrvärme. Vi kommer även att flytta och dimensionera upp huvudledningen för att få bättre kapacitet att hantera utbyggnaden av Väsjön.

För att våra kunder inte ska påverkas av detta arbete kommer vi att genomföra en omkoppling i maj som innebär att fjärrvärmen för vissa fastigheter i området stängs av i 24 timmar.

Så påverkas du

Under tiden för avstängningen kommer du inte ha något varmt vatten i kranen. Eventuell uppvärmning av din fastighet kommer också att påverkas. Försörjningen av kallvatten berörs ej.

Det finns en liten risk att det uppstår vissa störningar i leveransen hos närliggande fastigheter vilket skulle innebära att du bara får en begränsad mängd varmvatten i kranen under tiden för arbetet.

Vi ber om överseende med eventuella besvär detta kan medföra.

Vi uppdaterar sidan med eventuella ändringar i tidsplanen.

Uppdatering 2024-05-14 kl 13:45: Arbetet som ursprungligen var planerat till den 14 maj avbryts p.g.a. oförutsedda problem. Fjärrvärmen åter i ordinarie drift under eftermiddagen. Uppdatering 2024-05-16 kl 16:06: Nytt datum för arbetet är den 29 maj.