Esset VA-arbeten

  • Starttid
  • Sluttid
  • Vatten
  • Klart

Arbeten med vattenledningsnätet på Ribbings väg, kvarteret Esset 3-5.

SEOM startar nu arbetet med en planerad nyanslutning till och renovering av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten till Sollentunahems hus. I oktober påbörjas husbesiktning.  Entreprenadarbeten startar i novemberoch beräknas pågå till mars 2022. Entreprenör är SH-Bygg. Under arbetets gång kommer vattenavstängningar att ske. De planerade avstängningarna aviseras dels på den här webbsidan en dag i förväg, dels via lappar i porten. Vi vill uppmana er som bor i kvarteret Esset 3-5 (Ribbings väg) att gå in här regelbundet för att ta del av den senaste informationen.