Konditionskontroll VA-ledningsnät i Silverdal

  • Starttid
  • Sluttid
  • Vatten
  • Klart

Konditionskontroll VA-ledningsnät i Silverdal

SEOM utför under hösten inventering och konditionskontroll av vatten- och avloppsledningsnäten i Silverdal. Som en del i arbetet kommer alla avloppsledningar rörinspekteras av Recover. I samband med rörinspektionen spolas ledningarna först vilket kan medföra avloppslukt under en kortare tid. I övrigt ska arbetena inte medföra några driftstörningar på våra vatten- och avloppstjänster.