Störningar i Stadsnätet

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

P.g.a underhållsarbete i den tekniska utrustningen kan störningar förekomma i samtliga stadsnätstjänster: internet, tv och telefoni.

Ett mindre område berörs i södra Töjnan mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen och E4.