Ånger av elhandelsavtal

Om du vill ångra ditt elhandelsavtal kan du göra det inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.

Fyll i formuläret och skicka det till oss.

Anmälan om ånger

Verkan av utövad ångerrätt
Om elleveransen påbörjades redan under ångerfristen är jag medveten om att jag måste ordna ett annat elhandelsföretag för min fortsatta elleverans när jag ångrar avtalet med er. Annars riskerar jag att få ett anvisat elhandelsföretag via mitt elnätsföretag. Jag är också medveten om att jag måste betala ett belopp till er som står i proportion till den elförbrukning som jag haft till dess att jag meddelade er min avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med er.

Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Läs mer om det här.