Mixpris på el

Med ett mixprisavtal får du halva din beräknade årsförbrukning till fast pris och resten till rörligt elpris.

För vem passar mixprisavtal?

Mixprisavtal passar för dig som känner dig osäker på om du ska binda ditt elpris eller ha ett rörligt elpris. Kanske har du tidigare haft ett fast elpris och funderar på att gå över till rörligt elpris? Då kan det här vara en bra produkt som innehåller båda delarna. Det kan jämföras med att dela upp sitt bolån på både fast och rörlig ränta.

Hur fungerar mixpris på el?

När du tecknar ditt elavtal tar vi fram en prognos på hur mycket el du beräknas förbruka varje månad under avtalstiden och binder halva din månadsförbrukning till ett fast elpris. Resterande del av din förbrukning betalar du vårt ordinarie rörliga elpris för. Det innebär att den rörliga delen av din elkostnad kan bli större eller mindre än den fasta delen. Det beror på om du förbrukar mer eller mindre än vad vi prognostiserade när du tecknade ditt elavtal.

Hur beräknas min elförbrukning?

I de flesta fall kan vi utgå från hur mycket el ditt hushåll förbrukade det senaste året och använda den förbrukningen som prognosvolym. Men om du, redan innan du tecknar avtalet, vet att du under avtalstiden kommer att göra stora förändringar som påverkar din elförbrukning är det klokt att justera prognosvolymen utifrån det. Det kan till exempel vara installation av solceller på det egna hustaket som gör att elförbrukningen minskar, eller en elbil som gör att elförbrukningen väntas öka.

Så här tecknar du ett mixprisavtal

På den här sidan kan du se priser och teckna ditt mixprisavtal.