Pris för ny eller tillfällig elanslutning

Nyanslutning

Ska du dra in el i ditt nybyggda hus eller ansluta ett befintligt hus till elnätet behöver du göra en så kallad nyanslutning och betala en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften inkluderar schaktning och förläggning utanför tomtmark och byggarbetsplats. Kabelrör och serviskabel till anslutningspunkt samt inkoppling ingår också. Däremot inkluderas inte schakt, återfyllnad och rörläggning av servisledning inom tomtmark eller mätarskåp.

Anslutningsavgift för nyanslutningar

  • Upp till 63 A är nyanslutningsavgiften 37 500 kronor (inkl.moms).

Vid speciella fall, exempelvis där anslutningsavståndet är mer 200 meter, baseras avgiften på energimarknadsinspektionens riktlinjer, här kan du läsa mer om vad som gäller i de fallen.

Ska du ansluta ett hus med mer än 63 A kontaktar du oss för att få en offert.

Tillfällig anslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning vid exempelvis en byggprocess kan vi hjälpa dig med det. Anslutning sker efter det att du betalat anslutningsavgiften. I avgiften ingår en inkoppling och en urkoppling. Vi anvisar också plats för byggcentral vid kabelskåp eller nätstation. Du som beställare ombesörjer själv ledningsdragningar från anvisad plats.

Anslutningsavgift tillfällig anslutning

Säkringsgrupp Anslutningsavgift
16 - 63 A 4 500 kr
80 - 200 A 11 000 kr
> 200 A Kontakta oss för offert

Årsavgift för den tillfälliga elen

Servissäkring (A) Årsavgift
16 - 63 A 4 500 kr
80 - 200 A 9 800 kr
> 200 A 70 kr/A

Utöver årsavgiften tillkommer förbrukning och effektavgift, se ordinarie prislista.