Auktorisation leverantörer FNI

Seom bjuder in leverantörer att ansöka om auktorisation avseende fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar i Sollentuna kommun. Respektive fastighetsägare som önskar nyttja tjänsten väljer fritt leverantör mellan av Seom auktoriserade entreprenörer.

Nedan finns underlag för auktorisationssystemet. Som bilaga finns en generell rapportmall. I mallen finns fält som kan uteslutas, Seom återkommer med närmare instruktioner vid avtalsskrivning.

 Start för leverans av tjänsten är 2024-01-01.

Auktorisationssystemet gäller from 2024-01-01 och tills vidare. Detta innebär att ansökningsinlämning och frågor om auktorisationssystemet kan skickas löpande under systemets varaktighet.

Ansökningar kommer att öppnas kontinuerligt, vilket innebär att upphandlaren kan öppna ansökningar omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du som ansökningslämnare inte kommer att kunna återta din ansökan efter att du har lämnat in den.

Ansökningar och eventuella frågor skickas till: upphandling@seom.se