Felaktiga produktionssiffror för Knista gårds solceller

Publicerad:

Problem med en wifi-uppkoppling gör att det för närvarande presenteras felaktiga siffror för hur mycket vår solcellspark på Knista gård producerar.

Felet gör att för låga produktionssiffror presenteras på vår hemsida. Solcellsparken fungerar dock som den ska, och alla solrättsägare kommer att få rätt ersättning.

Vi arbetar med att lösa problemet och kommer att informera om det korrekta produktionsutfallet på vår hemsida så snart vi har sammanställt och justerat datan.