Dold miljöhjälte vid Vallen invigd

Publicerad:

I förra veckan invigdes den utbygga fjärrkylaanläggningen vid Sollentunavallen. Med den har vår kapacitet för fjärrkylaproduktion fördubblats och förser bland annat Sollentuna sjukhus, centrum och häktet med kyla.

SEOMs styrelseordförande inviger fjärrkyleanläggningen vid Sollentunavallen.

Efterfrågan på fjärrkyla har ökat de senaste åren samtidigt som ett antal nya stora kunder, som bland annat Sollentuna sjukhus, har tillkommit. För att möta behoven har fjärrkylaanläggningen vid Sollentunavallen byggts ut rejält det senaste året.

– Mycket pekar också på att vi kommer att få varmare somrar fram över och då kommer behoven öka ytterligare. Vi har tagit höjd för det och ser stora möjligheter framåt, säger Laszlo Sarközi, fjärrvärmechef på SEOM.

Det vatten som ligger lagrat den så kallade i akvifären i den intilliggande Brunkebergsåsen kyls vintertid ned ytterligare med kallt vatten från Edsviken. Sommartid används vattnet från akvifären och Edsviken i kombination med kylamaskiner och värmepumpar.

Förutom att kapaciteten nu är större så kommer även restvärmen som bildas vid produktionen av kyla att tas till vara och levereras ut till fjärrvärmenätet.

– Det är en resurseffektiv och hållbar lösning. Vi tar vara på värme som annars bara hade gått till spillo, säger Laszlo Sarközi.