Trädgårdsavfall från invasiva växter

Publicerad:

Har du invasiva växter som lupin, parkslide, jättebjörnloka, gul skunkkalla eller vresros i trädgården? Tänk på att de inte ska läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall.

Invasiva växter är ett stort problem i vår natur och kan därför inte hanteras på samma sätt som vanligt trädgårdsavfall.

Under den här årstiden gör många i ordning i trädgårdarna inför vintern. Ihopsamlande, förflyttning och transport av växtavfall är dessvärre högriskaktiviteter vad gäller spridning av invasiva främmande växter. Särskilt stor risk är det om växterna transporteras på en öppen släpkärra. Tänk därför på att alltid hålla växterna i slutna sopsäckar.

På Hagby återvinningsanläggning finns en särskild container avsedd för just invasiva växter. I den ska växterna lämnas i väl förslutna sopsäckar.

Förutom att lämna de vid Hagby återvinningsanläggning kan du även blöta ned plantor hemma och lägga dem i en sluten sopsäck för att ruttna. En ännu mer säker och effektiv metod är att bränna upp de borttagna växtdelarna och fröställningarna.

Läs mer om hanteringen av avfall från invasiva växter här.