Nytt nummer av OM ute nu!

Publicerad:

Ett rykande färskt nummer av vår kundtidning OM landar i Sollentunabornas brevlåder idag.

Bild på OM nummer 1 2019.

I detta nummer lyfter vi vikten  av samarbeten på såväl internationellt, nationellt som regional nivå för hållbar utveckling.

Oxunda vattensamverkan är ett bra exempel på samarbete mellan kommuner som syftar till att förbättra vattenkvaliten och miljön för växter och djur i sjöar och vattendrag som mynnar ut i Mälaren

Ett annat bra exempel är Naturskyddsföreningen, som sedan decennier är Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation tack vare människors ideella samarbete.

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030!

Tillsammans har vi kraft att förändra.

Läs OM #1 här