Oxunda vattensamverkan för bättre vattenmiljö

Publicerad:

Kunskap och samverkan är nödvändiga steg mot en renare vattenmiljö. Tillsammans med fem andra kommuner inom Oxundaåns avrinningsområde har vi bildat Oxunda vattensamverkan.

Vi arbetar tillsammans för att minska föroreningar och förbättra vattenkvaliteten inom Oxundaån och Görvälnverket som producerar dricksvatten till stora delar av regionen, bland annat Sollentuna. Till exempel gräver vi dammar för att minska övergödning i sjöar och vattendrag.

Oxunda vattensamverkan har som mål att bidra till att sjöar och vattendrag i avrinningsområdet har god kvalitet med ett rikt växt- och djurliv, goda friluftsmöjligheter samt bidrar med frisk vatten till Mälaren.

Se filmen och ta reda på vad du kan göra för att bidra till friska sjöar, vattendrag och dricksvatten i Mälaren. Fler tips finns på Oxundas webbplats.