SEOM och Conapto i samarbete för ett hållbart samhälle

Publicerad:

SEOM har tillsammans med Conapto upprättat en plan för att återvinna och leverera värme till fjärrvärmenätet i Sollentuna.

”För oss på SEOM är detta en milstolpe, det blir det första datacentret som vi kopplar på vårt fjärrvärmenät. Vi jobbar ständigt med att hitta nya energismarta lösningar som kommer våra invånare och företagare till nytta och har sedan länge ett fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor, säger SEOMs VD Monika Söderlund Andreasson.”

Målet är att, med hjälp av den restvärme som finns i Conaptos datacenter i Sollentuna, kunna värma upp cirka 1 800 bostäder när anläggningen är fullt utbyggd.