Sophämtning på vintern

Publicerad:

I samband med helgens kraftiga snöfall och att mer snö är att vänta i veckan kan sophämtningen bli besvärlig. Det finns några saker som du som fastighetsägare behöver göra för att det ska fungera så bra som möjligt.

Skotta och sanda

För att underlätta framkomligheten för chaufförerna att dra kärl för tömning ska du inför tömningsdagen skotta och sanda runt sopkärl och fram till vägen, även plogvallen ska skottas.

För er som har soprum – se till så att det är skottat och sandat framför soprumsdörren, genom plogvallen fram till den plats där sopbilen brukar stanna.

Snöröjning och vinterväghållning

Sollentuna kommun ansvarar för snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser. Mer information om hur det fungerar kan du läsa på Sollentuna kommuns hemsida