Vattnet från gatubrunnarna rinner ut i våra sjöar

Publicerad:

Visste du att mycket av det vatten som rinner ner i en gallerbrunn helt orenat når din badsjö? Nu uppmärksammar Sollentuna, liksom flera andra grannkommuner, vad vi tillsammans kan göra för att minimera utsläppens negativa innehåll.

I tätbefolkade områden är dagvatten en av de främsta påverkanskällorna på våra vatten. Med dagvatten menas det regn- och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken. Dagvatten leds via brunnar och tar med sig miljögifter och näringsämnen rakt ut i våra sjöar och vattendrag vilket påverkar våra vatten negativt.

Edsviken och Oxunda vattensamverkan har tillsammans tagit fram en informationsfilm där du kan lära dig mer om hur vi kan minska den påverkan som kommer från dagvatten. 

Se filmen här.