Förtydligande om Coronaviruset i avloppsvatten

Publicerad:

Enligt en artikel som i veckan publicerades på DN:s hemsida har analyser på Stockholms avloppsvatten visat sig innehålla spår av Coronaviruset. Analyserna har utförts av forskare på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och nu hoppas forskare genom denna metod kunna följa smittspridningen av Covid-19 i samhället.

 

Sollentunas avloppsvatten renas på Käppalaverket på Lidingö och de deltar i projektet med att kartlägga spridningen av viruset. De skickar prover från inkommande och utgående vatten samt från rötat och orötat slam som sedan analyseras av forskare på KTH.

Personal som genom sitt arbete kommer i kontakt med avloppsvatten arbetar kontinuerligt med skyddsåtgärder mot smitta då detta är en konstant risk. 

För mer information se folkhälsomyndigheten.se eller Käppala.se.