Förtydliganden gällande vattenkvaliteten på Björkvägen

Publicerad:

Med anledning av en artikel i lokaltidningen Mitti Sollentuna gällande vattnet hos en kund på Björkvägen i Sollentuna vill SEOM göra ett antal förtydliganden.

Den 13 januari tog SEOM prover på vattnet i en fastighet på Björkvägen. Provet gav indikationer om låga halter av en bakterie. Halten var så låg att utslaget i provet kunde orsakats av att någon rört kranen – och ett omprov gjordes därför den 15 januari.

Omprovet konstaterade att vattnet var fritt från bakterier. Enligt provet fanns det dock förhöjda halter av så kallade mikroorganismer. Sådana finns naturligt i vår omgivning och vår kropp.

Provsvaret fastslog att vattnet var tjänligt, men med en anmärkning. Det betyder att vattnet är ofarligt att dricka – men ger en indikation om att SEOM bör hålla lite uppsikt över vattnet.

Mikroorganismer av den här halten påverkar inte hälsan negativt, något som SEOM har varit i kontakt med Livsmedelverket för att fullt ut säkerställa.

Nya prover har tagits den 20 januari i den aktuella fastigheten. De preliminära resultaten visar inte heller de på någon brist i vattenkvaliteten. Slutgiltigt resultat kommer denna vecka.

Ingen anledning till oro

Vattenledningarna i gatan på Björkvägen har för säkerhets skull spolats till viss del i helgen, och kommer att spolas igenom helt den 21 januari. Nya prover tas också från vattenledningarna i Björkvägen, en annan fastighet på gatan samt en närliggande gata-
– Vi har vidtagit de åtgärder som Livsmedelsverket rekommenderar och har också kontinuerlig kontakt med Norrvatten som sköter vattenanalyserna för att följa det här noggrant. Resultaten visar inget som ger anledning till oro, säger Åsa Snith, VA-chef på SEOM.

Om du som kund trots det är orolig är du välkommen att kontakta oss.

Regelbundna prover på vattnet

Norrvatten, som producerar och levererar vattnet i Sollentuna tar regelbundet prover på vattnet i kommunen för att säkerställa att det håller god kvalitet.

Uppdatering 2020-01-24: Resultat från vattenprovtagningen i undersökt fastighet samt i vattenledningen i gatan, som utfördes måndagen den 20 januari, visar inga som helst spår av bakterier eller mikroorganismer. Vattnet är tjänligt.