Ingen höjning av VA-taxan inför 2021

Publicerad:

Varje år släpper Nils Holgerssongruppen en rapport där bland annat VA-avgifterna i olika kommuner jämförs. Efter att lokaltidningen Mitti Sollentuna skrivit om utfallet i årets rapport vill vi tydliggöra några punkter gällande Sollentuna kommuns VA-taxa.

Taxan höjdes inför 2020 för att få ekonomin rörande vatten och avlopp i balans, eftersom denna verksamhet måste gå plus minus noll. Ekonomin är nu i balans och det kommer inte genomföras några förändringar av taxan inför 2021. Vi ser också att det nu inte kommer att behövas några större höjningar de kommande åren.

Anledningen till att VA-taxan i Sollentuna har höjts gradvis de senaste åren beror på ett tidigare ekonomiskt underskott – samtidigt som vi genomfört viktiga underhållsarbeten. Ett stort sådant har varit rensningen av den 1,5 km långa dagvattentunnel som leder dagvatten från Tureberg ut i Edsviken. Denna är nu rensad på 2000 ton slam och grus som utan tunneln hade hamnat i Edsviken.

En annan anledning till att höjningar varit nödvändiga är att utbyggnadsbehoven gällande vattenförsörjning, ledningsnät och avloppsrening är stora i regionen – inte minst genom förtätning och fler bostäder. Det finns också nya och hårdare krav på en säker vattenleverans, klimatanpassat ledningsnät och bättre rening.

Många andra kommuner, särskilt i Stockholmsregionen, står inför liknande utmaningar.
– Vi är inte ensamma. Vi ser att även kommuner runt om oss har samma behov och höjer taxorna allt mer säger Åsa Snith, affärsområdeschef för vatten och avfall på SEOM.